Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Asymptotické metody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01ASY Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Příklady. Doplňky z analýzy (nevlastní parametrické integrály, zobecněný Lebesgueův integrál). Asymptotické relace a rozvoje - vlastnosti, algebraické a analytické operace s nimi. Aplikovaná asymptotika posloupností a řad, asymptotika integrálu Laplaceova a Fourierova typu.

Požadavky:

Základní kurzy matematické analýzy, (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAA2-4)

Osnova přednášek:

1. Landauova symbolika

2. Asymptotické posloupnosti a asymptotické rozvoje funkcí

3. Základní vlastnosti asymptotických rozvojů a algebraické operace s nimi

4. Derivování a integrování asymptotických relací

5. Asymptotika posloupností

6. Asymptotika řad

7. Asymptotika kořenů algebraických rovnic

8. Doplňky z matematické analýzy - zobecněný Lebesqueův integrál

9. Asymptotika integrálů Laplaceova typu, Laplaceova věta, Watsonovo lemma

10. Příklady, aplikace asymptotických metod

Osnova cvičení:

1. Příklady asymptotických rozvojů a jejich vlastnosti

2. Základní vlastnosti asymptotických rozvojů a algebraické operace s nimi

3. Asymptotika posloupností, Stirlingova formule

4. Asymptotika řad, výpočet čísla pí.

5. Asymptotika kořenů algebraických rovnic

6. Asymptotika integrálů Laplaceova typu, aplikace Laplaceovy věty a Watsonova lemmatu

7. Příklady, aplikace asymptotických metod

Cíle studia:

Znalosti:

Eulerova-Maclaurinova sčítací formule, perturbační metody, Laplaceova metoda, Watsonovo lemma.

Schopnosti:

Použití asymptotických metod k vyšetřování asymptotiky posloupností, řad a integrálů Laplaceova a Fourierova typu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Mikyška: Asymptotické metody, skripta ČVUT, 2008.

Doporučená literatura:

[2] E. T. Copson: Asymptotic Expansions, Cambridge University Press, 1965.

[3] N. G. de Bruin: Asymptotic Methods in Analysis, North Holland Publishing Co., 1958.

[4] P. D. Miller: Applied Asymptotic Analysis, Graduate Studies in Applied Mathematics, Vol. 75, American Mathematical Society, 2006.

[5] F. J. Olver: Asymptotics and special functions, Academic press, New York (1974)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11276405.html