Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Úvod do kryptologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01UKRY Z 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Průřez kryptografií a kryptoanalýzou od klasických šifer, přes mechanické šifrátory, symetrickou a asymetrickou kryptografii až po kryptografii kvantovou.

Požadavky:

Doporučené je absolvování předmětu diskrétní matematika.

Osnova přednášek:

1. Klasická kryptografie a kryptoanalýza (substituce, transpozice, Vigenerova šifra, Playfairova šifra).

2. Šifrátory druhé světové války (Enigma, Lorenz).

3. Generátory náhodných a pseudonáhodných čísel.

4. Symetrická kryptografie (blokové šifry, DES, triple DES, AES).

5. Testování prvočíselnosti (Lucas-Lehmer, Rabin-Miller).

6. Asymetrická kryptografie (RSA, El Gamal, D-H výměna klíčů, Goldwasser-Micali, Rabin)

7. Elektronický podpis.

8. Hašovací funkce.

9. E-mail a bezpečnost internetu.

10. Kvantová kryptografie.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Historie kryptologie, aktuální šifrovací techniky a teorie, která s nimi souvisí (generování náhodných čísel, testování prvočíselnosti, hašovací funkce).

Schopnosti:

Počítačová implementace jednotlivých algoritmů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] R. A. Mollin, An Introduction to Cryptography, 2nd edition, Chapman and Hall/CRC, 2007.

[2] J. Katz, Y. Lindell, Introduction to Modern Cryptography, Chapman and Hall/CRC, 2008.

Doporučená literatura:

[3] B. Schneier, Applied Cryptography, John Wiley and Sons, 1996.

[4] D. Welsh, Codes and Cryptography, Clarendon Press, Oxford, 1989.

[5] O. Grošek, Š. Porubský, Šifrovanie - Algoritmy, metódy, prax, Grada, Praha 1992.

Poznámka:
Další informace:
http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~balkolub/vyuka.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24370605.html