Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Matematická analýza 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01MAN2 Z,ZK 8 4P+4C česky

Podmínkou zápisu na předmět 01MAN2 je, že student úspěšně absolvoval 01MANZ nebo získal zápočet a nevyčerpal všechny zkouškové termíny předmětu 01MANZ. Předmět 01MAN2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 01MANZ

Úspěšné absolvování předmětu 01MAN2 je podmínkou pro zápis na předmět 01ANA3.

Úspěšná klasifikace předmětu 01MAN2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 01ANB3

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Osnova přednášky:

1. Pokračování diferenciálního počtu: Taylorův vzorec, Taylorovy polynomy.

2. Číselné řady: kritéria konvergence, absolutní a neabsolutní konvergence, operace s řadami.

3. Mocninné řady (v reálném a komplexním oboru): Cauchyova-Hadamardova věta, rozvoj reálné funkce

v mocninnou řadu, určení součtu řady.

4. Integrální počet: primitivní funkce, integrační metody, určitý integrál (Riemannova definice) a jeho aplikace, zobecněný Riemannův integrál

Osnova cvičení:

1. Výpočet limit pomocí l´Hospitalova pravidla

2. Aproximace funkce pomocí Taylorových polynomů

3. Konvergence řad

4. Rozvoj funkce do mocninné řady.

5. Hledání primitivní funkce

6. Výpočet ploch a objemů

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] E. Pelantová: Matematická analýza II, skriptum ČVUT, Praha, 2015.

[2] E. Pelantová, J. Vondráčková: Cvičení z matematické analýzy (Integrální počet a řady), skriptum ČVUT, Praha, 2006.

[3] J. B. Conway: A First Course in Analysis (Cambridge Mathematical Textbooks), Cambridge University Press; 1 edition, 2017

Doporučená literatura:

[4] R. Larson, and B. H. Edwards: Calculus of a single variable: Early transcendental functions. Cengage Learning, 2014

[5] J. Stewart: Calculus, Cengage Learning, 2015.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6344606.html