Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Seminář aplikované algebry

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
01SAA Z 2 0+2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Volitelný předmět, určený k hlubšímu porozumění, procvičení a doplnění probíraných témat v základním kurzu obecné algebry 01ALGE. Důraz je kladen na konkrétní práci s algebraickými strukturami. Jsou též probírány některé praktické aplikace pojmů probraných na přednášce.

Požadavky:

Základní kurzy matematické analýzy a lineární algebry (01MAN, 01MAA2-4, 01LAL, 01LAA2).

Osnova přednášek:

1. Dělitelnost, obory integrity, modulární aritmetika, čínská věta o zbytcích.

2. Grupy, příklady grup, prezentace grup, kryptografie.

3. Okruhy, podokruhy, ideály, polynomy.

4. Svazy, booleovy algebry.

5. Tělesa, rozšíření těles, Galoisova teorie.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Schopnosti:

Hlubší porozumění probíraných témat v základním kurzu obecné algebry 01ALGE, doplněných a rozšířených o některé partie.

Dovednosti:

Manipulace s konkrétními algebraickými strukturami. Využití pojmů probraných na přednášce 01ALGE v praxi.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. D. Stanovský: Základy algebry, Matfyzpress 2010.

Doporučená literatura:

2. L. Procházka, L. Bican, T. Kepka, P. Němec: Algebra, Academia 1990.

3. J. Rotman, A First Course in Abstract Algebra: With Applications, Prentice Hall 2006.

4. W. Wickless: A First Graduate Course in Abstract Algebra, CRC Press, 2017.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5561506.html