Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Bakalářská práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
01BPAM2 Z 10 0+10
Vztahy:
Předmět 01BPAM2 nelze zapsat s předmetem 01BPAM1 ve stejném semestru.
Podmínkou zápisu na předmět 01BPAM2 je, že student úspěšně absolvoval 01BPAM1 nebo získal zápočet a nevyčerpal všechny zkouškové termíny předmětu 01BPAM1. Předmět 01BPAM2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 01BPAM1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Příprava bakalářské práce na zvolené téma pod vybraným školitelem. Vedení a průběžná kontrola přípravy bakalářské práce.

Požadavky:

Schopnost samostatné práce studentů.

Osnova přednášek:

Bakalářská práce na zvolené téma pod vybraným školitelem.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:

Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice,

sestavení vlastního odborného textu.

Studijní materiály:

Individuální

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1905806.html