Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Všechny předměty Fakulta dopravní

Rychlé filtrování: Zrušit filtr

Tip: Filtrovat můžete i přímo na základě jednotlivých sloupců tabulky pomocí polí v záhlaví.

Kód Název předmětu Vyučující Jazyk výuky Zakončení Kredity Rozsah Semestr
21PKL2-E Advanced Flying 2   anglicky ZK 2 2P+0C L,Z
21LTP2-E Air Law 2   anglicky Z,ZK 3 3P+0C Z
21EKL-E Air Transport Economy   anglicky Z,ZK 3 2P+1C Z
21LTA2-E Aircraft 2   anglicky Z,ZK 2 2P+1C Z
21LPTY-E Aircraft Operations   anglicky ZK 2 2P+0C Z
21VL-E Aircraft Performance   anglicky Z,ZK 4 2P+2C Z
14ASD Algoritmizace a datové struktury Tomáš Brandejský, Vít Fábera, Michal Jeřábek, Marek Kalika, Jana Kaliková, Jan Krčál, Zdeněk Lokaj, Alena Plašilová, Jan Procházka, Martin Šrotýř  česky KZ 3 0P+2C+8B Z
20AIMI Aplikace ITS v městském inženýrství Tomáš Tichý  Z,ZK 6 3P+3C Z
17AMAN Aplikace marketingových nástrojů v dopravě Petra Skolilová  česky KZ 3 2P+0C Z
12Y1AE Aplikovaná ekologie Kristýna Neubergová  česky KZ 2 2P+0C Z
11APAS Aplikovaná statistika   česky Z,ZK 4 2P+2C+12B Z
20AIMI-E Application of ITS in Urban Engineering Tomáš Tichý  anglicky Z,ZK 6 3P+3C Z
21APL1-E Aviation English 1 for Professional Pilot   anglicky Z 3 0P+4C Z
21SBP-E Bachelor's Thesis Seminar   anglicky Z 1 0P+1C Z
21BILD Bezpečnostní inženýrství v letecké dopravě   česky Z,ZK 4 2P+2C+12B Z
21CNSS CNS Systémy   česky Z,ZK 5 3P+2C+16B Z
11CAL1-E Calculus 1   anglicky Z,ZK 7 2P+4C+22B Z
11CAL1 Calculus 1 Ondřej Navrátil, Tomáš Třasák, Olga Vraštilová  česky Z,ZK 7 2P+4C+22B Z
15JZ1A Cizí jazyk - angličtina 1 Jitka Heřmanová, Lenka Monková, Peter Morpuss, Markéta Musilová, Eva Rezlerová, Markéta Vojanová  česky Z 3 0P+4C+10B Z
15JZ2A Cizí jazyk - angličtina 2 Jitka Heřmanová, Lenka Monková, Peter Morpuss, Markéta Musilová, Věra Pastorková, Eva Rezlerová, Markéta Vojanová  česky Z,ZK 3 0P+4C+10B
15JZ3A Cizí jazyk - angličtina 3 Eva Rezlerová, Markéta Vojanová  česky Z 3 0P+4C Z
15JP1A Cizí jazyk - angličtina pro PIL 1   česky Z 2 0P+2C Z
15JZ3F Cizí jazyk - francouzština 3 Eva Rezlerová, Irena Veselková  česky Z 3 0P+4C+10B Z
15JZ3I Cizí jazyk - italština 3   česky Z 3 0P+4C+10B Z
15JZ3N Cizí jazyk - němčina 3 Eva Rezlerová, Jana Štikarová  česky Z 3 0P+4C+10B Z
15JZ3R Cizí jazyk - ruština 3 Marie Michlová, Eva Rezlerová  česky Z 3 0P+4C+10B Z
15JZ3S Cizí jazyk - španělština 3 Nina Hricsina Puškinová, Eva Rezlerová  česky Z 3 0P+4C+10B Z
15JL3A Cizí jazyk – angličtina 3 (pro LED) Jitka Heřmanová, Lenka Monková, Peter Morpuss, Markéta Musilová, Eva Rezlerová, Markéta Vojanová  česky KZ 2 0P+2C Z
20PRZP-E Computer aided railway traffic control Dušan Kamenický  anglicky Z,ZK 3 2P+1C Z
15JCZ1-E Czech Language for Foreign Students 1 Eva Rezlerová, Irena Veselková  anglicky Z 0 0P+2C Z
14DATS Databázové systémy Jana Kaliková, Jan Krčál  česky KZ 2 1P+1C+10B Z
14DMG Datamining Radek Holý  česky KZ 2 0P+2C+10B Z
14DPK Digitální podpora projektování pozemních komunikací Drahomír Schmidt  česky Z 0 0P+2C Z
12DAZP Doprava a životní prostředí   česky Z,ZK 4 2P+1C Z
22DON Dopravní nehody   česky Z,ZK 6 3P+2C Z
17DOPM Dopravní plánování a modelování Milan Kříž, Ondřej Přibyl  česky Z,ZK 6 2P+2C Z
17DOPD Dopravní plánování a modelování Milan Kříž, Ondřej Přibyl  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
16DITS Dopravní prostředky v ITS   Z,ZK 4 2P+2C Z
12DOSI Dopravní průzkumy a simulace   česky Z,ZK 3 1P+2C Z
15DPLG Dopravní psychologie Eva Rezlerová, Jana Štikarová  česky Z 2 2P+0C+6B Z
16DYJV Dynamika jízdy vozidla   česky Z,ZK 5 2P+1C Z
18DYKS Dynamika konstrukcí a soustav   česky Z,ZK 3 2P+1C Z
17EPOD Ekonomika dopravního podniku Václav Baroch, Veronika Faifrová  česky Z,ZK 6 4P+2C+18B Z
21EKL Ekonomika letecké dopravy   česky Z,ZK 3 2P+1C Z
17Y1EV Ekonomika veřejného sektoru Veronika Faifrová  česky KZ 2 2P+0C Z
16ESDP-E Electronic systems in modern vehicles   anglicky Z,ZK 3 2P+1C Z
16ESDP Elektronické systémy moderních dopravních prostředků   Z,ZK 3 2P+1C Z
20ELKA Elektrotechnická kvalifikace Jindřich Sadil  česky KZ 2 2P+0C Z
20HEI-E Evaluation and Economics of ITS Jakub Rajnoch  anglicky KZ 3 2P+1C Z
18Y1EM Experimentální metody mechaniky Daniel Kytýř  česky KZ 2 2P+0C Z
21Y2FM Finanční management letecké společnosti Radoslav Zozuľák  česky KZ 2 2P+0C+8B Z
21LPX2-E Flight Training 2   anglicky KZ 2 0P+1C Z
21LPX4-E Flight Training 4   anglicky KZ 2 0P+1C Z
15JIA1-E Foreign Language - English 1 Eva Rezlerová  anglicky Z 0 0P+2C Z
15JZ2A-E Foreign Language - English 2 Eva Rezlerová, Markéta Vojanová  anglicky Z,ZK 3 0P+4C Z
15JIA3-E Foreign Language - English 3 Eva Rezlerová  anglicky Z 0 0P+2C Z
15JZ3A-E Foreign Language - English 3 Eva Rezlerová, Markéta Vojanová  anglicky Z 3 0P+4C Z
15JP1A-E Foreign Language - English for PIL 1   anglicky Z 2 0P+2C Z
15JIF1-E Foreign Language - French 1 Eva Rezlerová, Irena Veselková  anglicky Z 0 0P+2C Z
15JIF3-E Foreign Language - French 3 Eva Rezlerová, Irena Veselková  anglicky Z 0 0P+2C Z
15JIN1-E Foreign Language - German 1 Eva Rezlerová, Jana Štikarová  anglicky Z 0 0P+2C Z
15JIN3-E Foreign Language - German 3 Eva Rezlerová, Jana Štikarová  anglicky Z 0 0P+2C Z
15JIR1-E Foreign Language - Russian 1 Marie Michlová, Eva Rezlerová  anglicky Z 0 0P+2C Z
15JIR3-E Foreign Language - Russian 3 Marie Michlová, Světlana Michlová, Eva Rezlerová  anglicky Z 0 0P+2C Z
15JIS1-E Foreign Language - Spanish 1 Nina Hricsina Puškinová, Eva Rezlerová  anglicky Z 0 0P+2C Z
15JIS3-E Foreign Language - Spanish 3 Nina Hricsina Puškinová, Eva Rezlerová  anglicky Z 0 0P+2C Z
11FYZ Fyzika Oldřich Hykš, Jana Kuklová, Zuzana Malá, Tomáš Vítů, Jindřich Šachl  česky Z,ZK 5 2P+2C+18B Z
21OBN-E General Navigation   anglicky ZK 5 4P+0C Z
14GISS Geografické informační systémy Tomáš Janata, František Kekula, Zuzana Purkrábková  česky KZ 2 0P+2C+8B Z
20GINS Geografické, informační, lokalizační a navigační systémy Pavel Hrubeš, František Kekula, Zuzana Purkrábková  Z,ZK 6 3P+3C Z
20GINS-E Geographical, information, localization and navigation systems Pavel Hrubeš, Zuzana Purkrábková  anglicky Z,ZK 6 3P+3C Z
18GAZ Geomechanika a zakládání staveb   česky Z,ZK 3 2P+1C Z
11GIE Geometrie   česky KZ 3 2P+2C+12B Z
11GIE-E Geometry   anglicky KZ 3 2P+2C+12B Z
15Y1HD Historie městské hromadné dopravy Milan Dont, Eva Rezlerová  česky KZ 2 2P+0C Z
20HEI Hodnocení a ekonomika ITS František Kopecký  česky KZ 3 2P+1C Z
15Y1HE Hygiena práce a ergonomie v dopravě Petr Musil, Eva Rezlerová  česky KZ 2 2P+0C Z
11MAI-E ITS Mathematical Tools   anglicky Z,ZK 4 2P+2C Z
14ISYD Informační systémy v dopravě Marek Kalika, Jana Kaliková, Jan Krčál  česky Z,ZK 7 2P+4C Z
12IKD Infrastruktura kolejové dopravy   česky Z,ZK 5 2P+2C Z
21PRJ2-E Instrumentation 2   anglicky ZK 3 2P+0C L,Z
12IDOS Integrované dopravní systémy   česky ZK 3 2P+0C Z
15JIA1 Jazyk - angličtina 1 Eva Rezlerová  Z 0 0P+2C Z
15J2A1 Jazyk - angličtina 1 Barbora Horáčková, Markéta Musilová, Eva Rezlerová  česky Z 2 0P+2C+10B Z
15JIA3 Jazyk - angličtina 3 Eva Rezlerová  Z 0 0P+2C Z
15JBA3 Jazyk - angličtina 3 Jitka Heřmanová, Barbora Horáčková, Lenka Monková, Peter Morpuss, Markéta Musilová, Eva Rezlerová, Markéta Vojanová  česky Z 2 0P+2C+10B Z
15JIF1 Jazyk - francouzština 1 Eva Rezlerová, Irena Veselková  Z 0 0P+2C Z
15J2F1 Jazyk - francouzština 1 Eva Rezlerová, Irena Veselková  česky Z 2 0P+2C+10B Z
15JBF3 Jazyk - francouzština 3 Eva Rezlerová, Irena Veselková  česky Z 2 0P+2C+10B Z
15JIF3 Jazyk - francouzština 3 Eva Rezlerová, Irena Veselková  Z 0 0P+2C Z
15J2I1 Jazyk - italština 1   česky Z 2 0P+2C+10B Z
15JBI3 Jazyk - italština 3   česky Z 2 0P+2C+10B Z
15JIN1 Jazyk - němčina 1 Eva Rezlerová, Jana Štikarová  Z 0 0P+2C Z
15J2N1 Jazyk - němčina 1 Eva Rezlerová, Jana Štikarová  česky Z 2 0P+2C+10B Z
15JBN3 Jazyk - němčina 3 Eva Rezlerová, Jana Štikarová  česky Z 2 0P+2C+10B Z
15JIN3 Jazyk - němčina 3 Eva Rezlerová, Jana Štikarová  Z 0 0P+2C Z
15JIR1 Jazyk - ruština 1 Marie Michlová, Eva Rezlerová  Z 0 0P+2C Z
15J2R1 Jazyk - ruština 1 Marie Michlová, Eva Rezlerová  česky Z 2 0P+2C+10B Z
15JBR3 Jazyk - ruština 3 Marie Michlová, Eva Rezlerová  česky Z 2 0P+2C+10B Z
15JIR3 Jazyk - ruština 3 Marie Michlová, Eva Rezlerová  Z 0 0P+2C Z
15JCZ1 Jazyk - čeština pro zahraniční studenty 1 Eva Rezlerová, Irena Veselková  Z 0 0P+2C Z
15JCZ3 Jazyk - čeština pro zahraniční studenty 3 Eva Rezlerová, Irena Veselková  česky Z 0P+2C Z
15JIS1 Jazyk - španělština 1 Nina Hricsina Puškinová, Eva Rezlerová  Z 0 0P+2C Z
15J2S1 Jazyk - španělština 1 Nina Hricsina Puškinová, Eva Rezlerová  česky Z 2 0P+2C+10B Z
15JBS3 Jazyk - španělština 3 Nina Hricsina Puškinová, Eva Rezlerová  česky Z 2 0P+2C+10B Z
15JIS3 Jazyk - španělština 3 Nina Hricsina Puškinová, Eva Rezlerová  Z 0 0P+2C Z
12Y2KS Kolejová doprava v sídlech a regionech Miroslav Veliš  česky KZ 2 2P+0C Z
20Y1KP Komunikační a prezentační dovednosti Kristýna Navrátilová, Jiří Růžička  česky KZ 2 2P+0C Z
21KSY1 Konstrukce a systémy letadel 1   česky Z,ZK 7 4P+3C Z
14KSP Konstruování s podporou počítačů Martin Brumovský, Martin Fiala, Radek Kratochvíl, Drahomír Schmidt, Lukáš Svoboda, Jan Vogl  česky KZ 2 0P+2C+8B Z
16KSD Kvalita a spolehlivost v oblasti dopravních prostředků a systémů   česky Z,ZK 3 2P+1C Z
21LGVP Legislativa a provozní předpisy   česky ZK 4 3P+0C Z
16LLA2 Letadla 2   česky Z,ZK 2 2P+1C Z
21LTA2 Letadla 2   česky Z,ZK 2 2P+1C Z
21LGL1 Letecká angličtina 1   česky Z 2 0P+2C Z
21APL1 Letecká angličtina 1 pro obor Profesionální pilot   česky Z 3 0P+4C Z
21ATL1 Letecká angličtina 1 pro obor Technologie údržby letadel   česky Z 3 0P+4C Z
21LIA1 Letecká inženýrská angličtina 1   česky Z 3 0P+2C+8B Z
21LLG1 Letecká legislativa 1   česky Z,ZK 4 2P+1C Z
21LGCE Letecká navigace   česky Z,ZK 3 2P+0C Z
21LRY2 Letecké motory 2   česky Z,ZK 3 2P+1C Z
21LTP2 Letecké předpisy 2   česky Z,ZK 3 3P+0C Z
21LETS Letiště   česky Z,ZK 4 1P+2C+12B Z
21LPX2 Letová praxe 2   česky KZ 2 0P+1C L,Z
21LPX4 Letová praxe 4   česky KZ 2 0P+1C Z
21LPTY Letové postupy   česky ZK 2 2P+0C Z
21LEUL Lidské činitele v údržbě letadel   česky Z,ZK 5 3P+2C Z
11LA-E Linear Algebra Martina Bečvářová  anglicky Z,ZK 3 2P+1C+10B Z
11LA Lineární algebra   česky Z,ZK 3 2P+1C+10B Z
11LIP2 Lineární programování 2   česky Z,ZK 3 2P+1C+10B Z
17LSC Logistika ve Smart Cities Eliška Glaserová, Tomáš Horák, Lucie Vicherková  česky Z,ZK 6 2P+2C+14B Z
16XN1 Magisterský projekt 1   Z 2 0P+2C+4B Z
20XN1 Magisterský projekt 1   Z 2 0P+2C+4B Z
23XN1 Magisterský projekt 1   Z 2 0P+2C+4B Z
22XN1 Magisterský projekt 1   Z 2 0P+2C+4B Z
21XN1 Magisterský projekt 1   Z 2 0P+2C+4B Z
18XN1 Magisterský projekt 1   Z 2 0P+2C+4B Z
17XN1 Magisterský projekt 1 Václav Baroch, Michal Drábek, Alexandra Dvořáčková, Veronika Faifrová, Eliška Glaserová, Rudolf F. Heidu, Tomáš Horák, Andrea Hrníčková, Vít Janoš, Karel Ječmen, Milan Kříž, Olga Mertlová, Stanislav Metelka, Zdeněk Michl, Denisa Mocková, Daniel Pilát, Jiří Pospíšil, Alena Rybičková, Petra Skolilová, Dušan Teichmann, Pavel Edvard Vančura, Rudolf Vávra  Z 2 0P+2C+4B Z
15XN1 Magisterský projekt 1   Z 2 0P+2C+4B Z
14XN1 Magisterský projekt 1   Z 2 0P+2C+4B Z
12XN1 Magisterský projekt 1   Z 2 0P+2C+4B Z
11XN1 Magisterský projekt 1   Z 2 0P+2C+4B Z
11XN1S Magisterský projekt 1 pro studijní program IS   Z 5 0P+4C Z
23XN1S Magisterský projekt 1 pro studijní program IS   Z 5 0P+4C Z
22XN1S Magisterský projekt 1 pro studijní program IS   Z 5 0P+4C Z
21XN1S Magisterský projekt 1 pro studijní program IS   Z 5 0P+4C Z
20XN1S Magisterský projekt 1 pro studijní program IS   Z 5 0P+4C Z
18XN1S Magisterský projekt 1 pro studijní program IS   Z 5 0P+4C Z
17XN1S Magisterský projekt 1 pro studijní program IS   Z 5 0P+4C Z
16XN1S Magisterský projekt 1 pro studijní program IS   Z 5 0P+4C Z
15XN1S Magisterský projekt 1 pro studijní program IS   Z 5 0P+4C Z
14XN1S Magisterský projekt 1 pro studijní program IS Zdeněk Lokaj, Tomáš Zelinka, Martin Šrotýř  Z 5 0P+4C Z
12XN1S Magisterský projekt 1 pro studijní program IS   Z 5 0P+4C Z
23XN3L Magisterský projekt 3   česky Z 2 0P+2C+8B Z
22XN3L Magisterský projekt 3   česky Z 2 0P+2C+8B Z
21XN3L Magisterský projekt 3   česky Z 2 0P+2C+8B Z
20XN3L Magisterský projekt 3   česky Z 2 0P+2C+8B Z
18XN3L Magisterský projekt 3   česky Z 2 0P+2C+8B Z
17XN3L Magisterský projekt 3   česky Z 2 0P+2C+8B Z
16XN3L Magisterský projekt 3   česky Z 2 0P+2C+8B Z
15XN3L Magisterský projekt 3   česky Z 2 0P+2C+8B Z
14XN3L Magisterský projekt 3   česky Z 2 0P+2C+8B Z
12XN3L Magisterský projekt 3   česky Z 2 0P+2C+8B Z
11XN3L Magisterský projekt 3   česky Z 2 0P+2C+8B Z
16XN3 Magisterský projekt 3   česky Z 1 0P+4C Z
23XN3 Magisterský projekt 3   česky Z 1 0P+4C Z
22XN3 Magisterský projekt 3   česky Z 1 0P+4C Z
21XN3 Magisterský projekt 3   česky Z 1 0P+4C Z
20XN3 Magisterský projekt 3   česky Z 1 0P+4C Z
18XN3 Magisterský projekt 3   česky Z 1 0P+4C Z
17XN3 Magisterský projekt 3 Václav Baroch, Michal Drábek, Alexandra Dvořáčková, Veronika Faifrová, Eliška Glaserová, Rudolf F. Heidu, Tomáš Horák, Andrea Hrníčková, Vít Janoš, Karel Ječmen, Milan Kříž, Olga Mertlová, Stanislav Metelka, Zdeněk Michl, Denisa Mocková, Daniel Pilát, Jiří Pospíšil, Alena Rybičková, Petra Skolilová, Dušan Teichmann, Pavel Edvard Vančura, Rudolf Vávra  česky Z 1 0P+4C Z
15XN3 Magisterský projekt 3   česky Z 1 0P+4C Z
14XN3 Magisterský projekt 3   česky Z 1 0P+4C Z
12XN3 Magisterský projekt 3   česky Z 1 0P+4C Z
11XN3 Magisterský projekt 3   česky Z 1 0P+4C Z
11XN3S Magisterský projekt 3 pro studijní program IS   Z 6 0P+4C Z
23XN3S Magisterský projekt 3 pro studijní program IS   Z 6 0P+4C Z
22XN3S Magisterský projekt 3 pro studijní program IS   Z 6 0P+4C Z
21XN3S Magisterský projekt 3 pro studijní program IS   Z 6 0P+4C Z
20XN3S Magisterský projekt 3 pro studijní program IS   Z 6 0P+4C Z
18XN3S Magisterský projekt 3 pro studijní program IS   Z 6 0P+4C Z
17XN3S Magisterský projekt 3 pro studijní program IS   Z 6 0P+4C Z
16XN3S Magisterský projekt 3 pro studijní program IS   Z 6 0P+4C Z
15XN3S Magisterský projekt 3 pro studijní program IS   Z 6 0P+4C Z
14XN3S Magisterský projekt 3 pro studijní program IS Vít Fábera, Zdeněk Lokaj, Tomáš Zelinka, Martin Šrotýř  Z 6 0P+4C Z
12XN3S Magisterský projekt 3 pro studijní program IS   Z 6 0P+4C Z
17MADS Management dopravních systémů Veronika Faifrová, Roman Štěrba  česky KZ 2 2P+0C+8B Z
17MAGD Marketing v dopravě Petra Skolilová  česky KZ 4 2P+1C+12B Z
21Y2MK Marketing v letecké dopravě Peter Vittek  česky KZ 2 2P+0C+8B Z
11XN1S-E Master project 1 for study programme IS   anglicky Z 5 0P+4C Z
23XN1S-E Master project 1 for study programme IS   anglicky Z 5 0P+4C Z
22XN1S-E Master project 1 for study programme IS   anglicky Z 5 0P+4C Z
21XN1S-E Master project 1 for study programme IS   anglicky Z 5 0P+4C Z
20XN1S-E Master project 1 for study programme IS   anglicky Z 5 0P+4C Z
18XN1S-E Master project 1 for study programme IS   anglicky Z 5 0P+4C Z
17XN1S-E Master project 1 for study programme IS   anglicky Z 5 0P+4C Z
16XN1S-E Master project 1 for study programme IS   anglicky Z 5 0P+4C Z
15XN1S-E Master project 1 for study programme IS   anglicky Z 5 0P+4C Z
14XN1S-E Master project 1 for study programme IS   anglicky Z 5 0P+4C Z
12XN1S-E Master project 1 for study programme IS   anglicky Z 5 0P+4C Z
11XN3S-E Master project 3 for study programme IS   anglicky Z 6 0P+4C Z
23XN3S-E Master project 3 for study programme IS   anglicky Z 6 0P+4C Z
22XN3S-E Master project 3 for study programme IS   anglicky Z 6 0P+4C Z
20XN3S-E Master project 3 for study programme IS   anglicky Z 6 0P+4C Z
21XN3S-E Master project 3 for study programme IS   anglicky Z 6 0P+4C Z
17XN3S-E Master project 3 for study programme IS   anglicky Z 6 0P+4C Z
14XN3S-E Master project 3 for study programme IS   anglicky Z 6 0P+4C Z
18XN3S-E Master project 3 for study programme IS   anglicky Z 6 0P+4C Z
16XN3S-E Master project 3 for study programme IS   anglicky Z 6 0P+4C Z
15XN3S-E Master project 3 for study programme IS   anglicky Z 6 0P+4C Z
12XN3S-E Master project 3 for study programme IS   anglicky Z 6 0P+4C Z
11MMAD Matematické metody analýzy dat Ivan Nagy, Evženie Uglickich  česky Z,ZK 6 3P+3C Z
11MMJ Matematické modely a jejich aplikace Michal Matowicki, Ivan Nagy, Evženie Uglickich  česky Z,ZK 4 2P+2C+12B Z
11MMOA Matematické modely pro analýzu dat Ivan Nagy, Pavla Pecherková, Evženie Uglickich  česky Z,ZK 4 2P+2C+12B Z
11MAI Matematické nástroje pro ITS   Z,ZK 4 2P+2C Z
18MTY Materiály   česky Z,ZK 3 2P+1C+10B Z
11MMAD-E Mathematical Methods for Data Analysis Magdalena Hykšová, Ivan Nagy  anglicky Z,ZK 6 3P+3C Z
11MMJ-E Mathematical Models and their Applications   anglicky Z,ZK 4 2P+2C Z
21MRP Matlab pro řešení projektů   česky Z 0 0P+2C Z
21MEOL Meteorologie   česky KZ 3 2P+1C Z
21MET2 Meteorologie 2   česky Z,ZK 5 2P+2C L,Z
21MET2-E Meteorology 2   anglicky Z,ZK 5 2P+2C Z
17Y2MS Mikrosimulace železničního provozu Zdeněk Michl  česky KZ 2 2P+0C Z
21Y2MC Modelování CNS systémů Stanislav Pleninger  česky KZ 2 2P+0C+8B Z
22MSV Modelování a simulace pohybu vozidla   česky KZ 2 0P+2C Z
12MDE Modely dopravy a dopravní excesy   česky Z,ZK 3 2P+1C+8B Z
20MZZ-E Modern techniques of safety control of moving railway vehicles Martin Leso  anglicky Z,ZK 3 2P+1C Z
20MZZ Moderní způsoby zabezpečení jízdy železničních vozidel Martin Leso  Z,ZK 3 2P+1C Z
12MKOD Městská kolejová doprava   česky Z,ZK 5 2P+1C Z
21NSR Navigace a systémy řízení letu   česky Z,ZK 5 3P+2C+14B Z
12Y2NS Navrhování veřejných prostranství dle principů Shared Space Karel Hájek, Vojtěch Novotný  česky KZ 2 2P+0C Z
18NUMM Numerické metody mechaniky   česky KZ 3 2P+0C Z
21Y1OH Obchodně přepravní činnost a handling letadel Ladislav Capoušek, Peter Vittek  česky KZ 2 2P+0C Z
21OBN Obecná navigace   česky ZK 5 4P+0C Z
15Y2OZ Ochrana zdraví v dopravě a EU Petr Musil, Eva Rezlerová  česky KZ 2 2P+0C Z
21PPY1-E Operational Procedures 1   anglicky Z,ZK 3 2P+1C Z
21PRJ2 Palubní přístroje 2   česky ZK 3 2P+0C L,Z
11FYZ-E Physics Antonio Cammarata, Jana Kuklová, Zuzana Malá, Tomáš Vítů  anglicky Z,ZK 5 2P+2C+18B Z
21PKL2 Pokročilé létání 2   česky ZK 2 2P+0C Z
21PYU2 Postupy údržby 2   česky KZ 4 2P+2C Z
12POSD Posuzování dopravních staveb   česky KZ 3 2P+0C Z
16Y2PG Počítačová grafika a virtuální realita Petr Bouchner, Stanislav Novotný  česky KZ 2 2P+0C Z
20PRZP Počítačová podpora řízení železničního provozu Dušan Kamenický  česky Z,ZK 3 2P+1C Z
21PRKP-E Practical Flight Planning   anglicky Z,ZK 4 2P+2C Z
21PRKP Praktické plánování letu   česky Z,ZK 4 2P+2C Z
21PXE1 Praxe 1   česky Z 0 0P+4C Z
21ZKL2-E Principles of Flight 2   anglicky ZK 3 2P+1C Z
21PEKL Principy a modely ekonomiky letecké dopravy   česky Z,ZK 5 4P+2C+16B Z
21PAM2 Programování a modelování 2   česky KZ 5 2P+4C+16B Z
11X32-E Project 2   anglicky Z 2 0P+2C Z
23X32-E Project 2   anglicky Z 2 0P+2C Z
22X32-E Project 2   anglicky Z 2 0P+2C Z
21X32-E Project 2   anglicky Z 2 0P+2C Z
20X32-E Project 2   anglicky Z 2 0P+2C Z
18X32-E Project 2   anglicky Z 2 0P+2C Z
17X32-E Project 2   anglicky Z 2 0P+2C Z
16X32-E Project 2   anglicky Z 2 0P+2C Z
15X32-E Project 2   anglicky Z 2 0P+2C Z
14X32-E Project 2   anglicky Z 2 0P+2C Z
12X32-E Project 2   anglicky Z 2 0P+2C Z
23X32 Projekt 2   česky Z 2 0P+2C Z
22X32 Projekt 2   česky Z 2 0P+2C Z
21X32 Projekt 2   česky Z 2 0P+2C Z
20X32 Projekt 2   česky Z 2 0P+2C Z
18X32 Projekt 2   česky Z 2 0P+2C Z
17X32 Projekt 2 Václav Baroch, Michal Drábek, Alexandra Dvořáčková, Veronika Faifrová, Eliška Glaserová, Rudolf F. Heidu, Tomáš Horák, Andrea Hrníčková, Vít Janoš, Karel Ječmen, Milan Kříž, Olga Mertlová, Stanislav Metelka, Zdeněk Michl, Denisa Mocková, Daniel Pilát, Jiří Pospíšil, Alena Rybičková, Petra Skolilová, Dušan Teichmann, Pavel Edvard Vančura, Rudolf Vávra  česky Z 2 0P+2C Z
16X32 Projekt 2   česky Z 2 0P+2C Z
15X32 Projekt 2   česky Z 2 0P+2C Z
14X32 Projekt 2   česky Z 2 0P+2C Z
12X32 Projekt 2   česky Z 2 0P+2C Z
11X32 Projekt 2   česky Z 2 0P+2C Z
23X32D Projekt 2 DOS   česky Z 2 0P+3C Z
22X32D Projekt 2 DOS   česky Z 2 0P+3C Z
20X32D Projekt 2 DOS   česky Z 2 0P+3C Z
21X32D Projekt 2 DOS   česky Z 2 0P+3C Z
17X32D Projekt 2 DOS   česky Z 2 0P+3C Z
14X32D Projekt 2 DOS   česky Z 2 0P+3C Z
18X32D Projekt 2 DOS   česky Z 2 0P+3C Z
16X32D Projekt 2 DOS   česky Z 2 0P+3C Z
15X32D Projekt 2 DOS   česky Z 2 0P+3C Z
12X32D Projekt 2 DOS   česky Z 2 0P+3C Z
11X32D Projekt 2 DOS   česky Z 2 0P+3C Z
11X32S Projekt 2 ITS   česky Z 2 0P+1C Z
23X32S Projekt 2 ITS   česky Z 2 0P+1C Z
22X32S Projekt 2 ITS   česky Z 2 0P+1C Z
20X32S Projekt 2 ITS   česky Z 2 0P+1C Z
21X32S Projekt 2 ITS   česky Z 2 0P+1C Z
17X32S Projekt 2 ITS   česky Z 2 0P+1C Z
14X32S Projekt 2 ITS Jana Kaliková, Jan Krčál, Zdeněk Lokaj, Tomáš Zelinka, Martin Šrotýř  česky Z 2 0P+1C Z
18X32S Projekt 2 ITS   česky Z 2 0P+1C Z
16X32S Projekt 2 ITS   česky Z 2 0P+1C Z
15X32S Projekt 2 ITS   česky Z 2 0P+1C Z
12X32S Projekt 2 ITS   česky Z 2 0P+1C Z
11X32L Projekt 2 LED Magdalena Hykšová, Jana Kuklová, Michal Matowicki  česky Z 2 0P+1C Z
23X32L Projekt 2 LED   česky Z 2 0P+1C Z
22X32L Projekt 2 LED   česky Z 2 0P+1C Z
21X32L Projekt 2 LED   česky Z 2 0P+1C Z
20X32L Projekt 2 LED   česky Z 2 0P+1C Z
18X32L Projekt 2 LED   česky Z 2 0P+1C Z
17X32L Projekt 2 LED   česky Z 2 0P+1C Z
16X32L Projekt 2 LED   česky Z 2 0P+1C Z
15X32L Projekt 2 LED   česky Z 2 0P+1C Z
14X32L Projekt 2 LED   česky Z 2 0P+1C Z
12X32L Projekt 2 LED   česky Z 2 0P+1C Z
12Y1C2 Projektování komunikací v Civil 3D II Tomáš Honc  česky KZ 2 2P+0C Z
12PPOK Projektování pozemních komunikací   česky KZ 3 1P+2C+10B Z
21PLDC Provoz leteckého dopravce   česky Z,ZK 5 3P+2C+16B Z
21PPY1 Provozní postupy 1   česky Z,ZK 3 2P+1C Z
18PZP Pružnost a pevnost   česky Z,ZK 3 2P+1C+10B Z
17PPC Přepravní procesy Roman Štěrba  česky ZK 3 2P+0C Z
16KSD-E Quality and reliability in area of transportation means and systems   anglicky Z,ZK 3 2P+1C Z
21RDN Radionavigace   česky Z,ZK 3 3P+1C Z
21RDN-E Radionavigation   anglicky Z,ZK 3 3P+1C Z
21BILD-E Safety Engineering in Aviation Andrej Lališ  anglicky Z,ZK 4 2P+2C Z
23SYLP Security v letištním provozu   česky KZ 2 2P+0C Z
11SCFZ-E Seminar of Physics Antonio Cammarata, Jana Kuklová, Zuzana Malá, Tomáš Vítů  anglicky Z 0 0P+2C Z
11SCFZ Seminární cvičení z fyziky Oldřich Hykš, Jana Kuklová, Zuzana Malá, Tomáš Vítů  česky Z 0 0P+2C Z
21XNL1 Seminář k DP1   česky Z 2 0P+1C+4B Z
21SBP Seminář k bakalářské práci   česky Z 1 0P+1C Z
21SBL2 Seminář k bakalářské práci 2   česky Z 1 1P+0C Z
18SPP Seminář z pružnosti a pevnosti   česky Z 0 0P+2C Z
18STD Seminář z technické dokumentace   česky Z 0 0P+2C Z
16STK Simulace a testování konstrukcí a systémů vozidel   česky ZK 3 2P+0C Z
17SCF-E Smart Cities Fundamentals Tomáš Horák, Miroslav Svítek  anglicky Z,ZK 6 3P+2C Z
14TSC-E Smart City Technologies Zdeněk Lokaj  anglicky Z,ZK 6 3P+2C Z
18STC Speciální materiály a technologie   KZ 2 2P+0C Z
21VFRC Spojení VFR   česky Z,ZK 4 2P+1C Z
21SVFR Spojení VFR   česky Z 4 2P+1C Z
18Y2SD Spolehlivost a diagnostika, experimentální metody Daniel Kytýř  česky KZ 2 2P+0C Z
11STS Stochastické systémy   česky Z,ZK 4 2P+2C+14B Z
20SYIN-E System Engineering Zuzana Bělinová  anglicky Z,ZK 6 4P+2C Z
20SYIN Systémové inženýrství Zuzana Bělinová, Jiří Růžička, Veronika Vlčková  česky Z,ZK 6 4P+2C Z
18TED Technická dokumentace   česky KZ 2 1P+1C+8B Z
23TBSS Technologie a bezpečnost senzorických sítí   KZ 2 2P+0C Z
21TML1 Technologie a materiály v letectví 1   česky KZ 3 2P+1C Z
17TSI Technologie silniční dopravy Michal Drábek  česky KZ 2 2P+0C+8B Z
17TVD Technologie veřejné dopravy Vít Janoš, David Juřík, Zdeněk Michl, Jiří Pospíšil  česky Z,ZK 5 2P+2C+18B Z
17TZND Technologie železniční dopravy Martin Chýle, Vít Janoš, Rudolf Vávra  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17TSC-E Technologies for Smart Cities Tomáš Horák, Miroslav Svítek  anglicky Z,ZK 6 3P+2C Z
23TBSS-E Technology and Security of Sensor Networks   anglicky KZ 2 2P+0C Z
14TAMS Telekomunikace a místní sítě Zdeněk Lokaj, Tomáš Zelinka, Martin Šrotýř  česky Z,ZK 7 3P+3C Z
20TSJ-E Telematic systems and their design Petr Bureš, Ondřej Přibyl  anglicky Z,ZK 6 3P+2C Z
20TSJ Telematické systémy a jejich návrh Pavel Hrubeš, Martin Langr  česky Z,ZK 6 3P+2C Z
20TVHD-E Telematics in Public Transport Milan Sliacky  anglicky Z,ZK 3 2P+1C Z
20TVHD Telematika ve VHD Milan Sliacky  česky Z,ZK 3 2P+1C Z
12TDP Teorie dopravního proudu   česky Z,ZK 3 2P+1C Z
17TGA Teorie grafů a její aplikace v dopravě Andrea Hrníčková, Denisa Mocková, Alena Rybičková, Dušan Teichmann  česky Z,ZK 4 2P+2C+12B Z
11TER Teorie her a optimální rozhodování Magdalena Hykšová  česky ZK 2 2P+0C+8B Z
18TIK Teorie inženýrských konstrukcí   česky Z,ZK 4 2P+1C Z
12TKVP Teorie konstrukcí vozovek pozemních komunikací   česky Z,ZK 4 2P+2C Z
21TVFR Teorie pro výcvik VFR   česky Z,ZK 8 4P+4C Z
21VFRT Teorie pro výcvik VFR   česky Z,ZK 6 4P+4C Z
12TEAP Teorie provozu na pozemních komunikacích   česky Z,ZK 7 3P+2C Z
17TZOR Teorie zásob, obnovy a rozvrhy Karel Ječmen, Dušan Teichmann  česky Z,ZK 3 2P+1C Z
21TVFR-E Theory for VFR Training   anglicky Z,ZK 8 4P+4C Z
21VFRT-E Theory for VFR Training   anglicky Z,ZK 6 4P+4C Z
21XN1C-E Thesis 1   anglicky Z 4 0P+4C Z
17XN1C-E Thesis 1 Tomáš Horák, Miroslav Svítek  anglicky Z 4 0P+4C Z
14XN1C-E Thesis 1   anglicky Z 4 0P+4C Z
18XN1C-E Thesis 1   anglicky Z 4 0P+4C Z
16XN1C-E Thesis 1   anglicky Z 4 0P+4C Z
15XN1C-E Thesis 1   anglicky Z 4 0P+4C Z
12XN1C-E Thesis 1   anglicky Z 4 0P+4C Z
11XN1C-E Thesis 1   anglicky Z 4 0P+4C Z
23XN1C-E Thesis 1   anglicky Z 4 0P+4C Z
22XN1C-E Thesis 1   anglicky Z 4 0P+4C Z
20XN1C-E Thesis 1   anglicky Z 4 0P+4C Z
12TDP-E Traffic Flow Theory   anglicky Z,ZK 3 2P+1C Z
21TUM1 Turbínový motor 1   česky KZ 7 3P+3C Z
21SVFR-E VFR Communication   anglicky Z 4 2P+1C Z
21VFRC-E VFR Communication   anglicky Z,ZK 4 2P+1C Z
16DITS-E Vehicles within ITS   anglicky Z,ZK 4 2P+2C Z
12Y1VR Veřejná doprava v sídlech a regionech Vladimír Pušman  česky KZ 2 2P+0C Z
12VRZ Vysokorychlostní železniční doprava   česky KZ 3 2P+0C Z
21VL Výkonnost letadel   česky Z,ZK 4 2P+2C Z
21ZLS Zabezpečovací letecké systémy   česky Z,ZK 5 2P+2C Z
12Y2ZK Zklidňování dopravy Zuzana Čarská  česky KZ 2 2P+0C Z
16Y1ZL Zkoušení, legislativa a konstrukce dopravních prostředků Josef Mík, Přemysl Toman  česky KZ 2 2P+0C Z
14ZDAL Zpracování dat v letecké dopravě Martin Šrotýř  česky KZ 2 0P+2C Z
12ZYDI Základy dopravního inženýrství   česky Z,ZK 2 1P+1C Z
14ZLEN Základy elektroniky Vít Fábera, Tomáš Musil  česky KZ 3 2P+1C Z
21ZLEN Základy elektroniky   česky KZ 6 2P+2C Z
14ZEL1 Základy elektrotechniky 1 Vít Fábera, Tomáš Musil  česky Z,ZK 5 3P+2C Z
21ZEL1 Základy elektrotechniky 1   česky Z,ZK 5 3P+2C Z
21ZLKS Základy leteckých konstrukcí a systémů   česky KZ 4 2P+2C Z
21ZKL2 Základy letu 2   česky ZK 3 2P+1C Z
21ZYT2 Základy letu 2   česky Z,ZK 3 2P+1C Z
23ZAP Základy práva Milena Macková  česky Z 2 2P+0C+10B Z
12Y1ZU Základy urbanismu Karel Hájek  česky KZ 2 2P+0C Z
15Y1ZV Západ a Východ: Cesta ke studené válce Marie Michlová, Eva Rezlerová  česky KZ 2 2P+0C Z
16UDOP Úvod do dopravních prostředků   česky Z 2 2P+0C+8B Z
20UITS Úvod do inteligentních dopravních systémů Viktor Beneš, Patrik Horažďovský, Pavel Hrubeš, Martin Langr, Kristýna Navrátilová, Jiří Růžička  česky Z,ZK 7 3P+2C+20B Z
21UPUL Úvod do postupů údržby letadel   česky Z 3 3P+0C Z
16Y1RE Řídící a elektronické systémy vozidel Josef Mík, Přemysl Toman  česky KZ 2 2P+0C Z
17RVIP Řízení veřejných investičních projektů v dopravě Alexandra Dvořáčková, Olga Mertlová, Daniel Pilát  česky Z,ZK 5 2P+2C+14B Z
20RIZE Řízení železniční dopravy Dušan Kamenický, Petr Koutecký, Martin Leso, Jindřich Sadil  česky Z,ZK 7 3P+3C Z
22SELN Šetření leteckých nehod   česky ZK 2 2P+0C Z
12ZELP Železniční provoz   česky Z,ZK 4 2P+2C Z
12ZPV Železniční provoz   česky Z,ZK 4 2P+1C+12B Z
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/f6-predmety.html