Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Železniční tratě a stanice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ZTS Z,ZK 4 2P+2C+10B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Kolejová doprava. Geometrické parametry železniční koleje. Trasování železničních tratí. Konstrukce železniční trati – železniční spodek a svršek. Prostorové uspořádání železničních tratí. Zabezpečovací zařízení na železnici ve vztahu k infrastruktuře. Dopravny a přepravní stanoviště. Železniční síť a kategorie tratí. Trakce v kolejové dopravě.

Požadavky:

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet získají studenti za dodržení kontrolních termínů rozpracovanosti semestrální práce, za odevzdání kompletní a cvičícím schválené semestrální práce v digitální podobě do MS Teams a za odevzdání vybraných příloh semestrální práce v listinné podobě. Zkoušku je možné konat po udělení zápočtu do systému KOS a přihlášení se na zkouškový termín. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Podrobnější informace jsou v k dispozici v aplikaci MS Teams v týmu předmětu Team-B212-12ZTS.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základními návrhovými paramety a konstrukčními prvky železniční dopravní cesty v souvislostech fungování celého železničního systému.

Studijní materiály:

Týfa, L.: Projektování kolejové dopravy [skripta ČVUT FD]. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2014. ISBN 978-80-01-05440-6.

Fliegel, T. et al.: Železniční tratě a stanice. Cvičení [skripta ČVUT]. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2005. ISBN 80-01-03353-8.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23340005.html