Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

ústav soudního znalectví v dopravě

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
22SLN-E Air Traffic Accident Investigation
 
anglicky KZ 2 2P+0C+12B Předmět není vypsán
22APN Analýza a prevence silničních nehod
 
anglicky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
22Y2TAPN Analýza a prevence silničních nehod
 
anglicky Předmět není vypsán
22Y1A1 Analýza silničních nehod 1
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
22Y1A2 Analýza silničních nehod 2
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
22AMM Aplikované měřicí metody v dopravě
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
22AMMD Aplikované měřicí metody v dopravě
 
česky KZ 4 1P+3C Předmět není vypsán
22XNDP Diplomová práce
 
česky KZ 18 0P+20C+70B Předmět není vypsán
2211DP Diplomová práce
 
Předmět není vypsán
22X24D Diplomová práce (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
22DPC Diplomová práce (pro obor BD)
 
česky Z 9 0+2 Předmět není vypsán
22DPB Diplomová práce (pro obor BI)
 
česky Z 5 0+4 Předmět není vypsán
22DPE Diplomová práce (pro obor EM)
 
česky Z 15 0+19 Předmět není vypsán
22XIDP Diplomová práce (pro obor IS)
 
KZ 22 0P+24C Předmět není vypsán
22XNDD Diplomová práce pro studijní program DS
 
česky Z 18 0P+20C Předmět není vypsán
22XNDS Diplomová práce pro studijní program IS
 
Z 16 0P+16C Předmět není vypsán
22XNDM Diplomová práce pro studijní program LA
 
česky Z 18 0P+20C+70B Předmět není vypsán
22DON Dopravní nehody česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
22XD4 Double degree magisterský projekt
 
Předmět není vypsán
22XN1 Magisterský projekt 1 Z 2 0P+2C+4B Předmět je vypsán
22X11 Magisterský projekt 1
 
Předmět není vypsán
22XN1S Magisterský projekt 1 pro studijní program IS
 
Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
22XN2 Magisterský projekt 2
 
Z 2 0P+2C+8B Předmět není vypsán
22X12 Magisterský projekt 2
 
Předmět není vypsán
22XN2S Magisterský projekt 2 pro studijní program IS
 
Z 6 0P+4C Předmět není vypsán
22XN3L Magisterský projekt 3
 
česky Z 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
22XN3 Magisterský projekt 3 česky Z 1 0P+4C Předmět je vypsán
22X13 Magisterský projekt 3
 
anglicky Z 4 0P+5C Předmět není vypsán
22XN3S Magisterský projekt 3 pro studijní program IS
 
Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
22XN4L Magisterský projekt 4
 
česky Z 2 0P+5C+8B Předmět není vypsán
22XN4 Magisterský projekt 4
 
česky Z 8 0P+4C Předmět není vypsán
22X14 Magisterský projekt 4
 
anglicky Z 14 0+14 Předmět není vypsán
22XN4S Magisterský projekt 4 pro studijní program IS
 
Z 10 0P+8C Předmět není vypsán
22XNDS-E Master Thesis for study programme IS
 
anglicky Z 16 0P+16C Předmět není vypsán
22XN1S-E Master project 1 for study programme IS
 
anglicky Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
22XN2S-E Master project 2 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět není vypsán
22XN3S-E Master project 3 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
22XN4S-E Master project 4 for study programme IS
 
anglicky Z 10 0P+8C Předmět není vypsán
22Y2MN Metody a postupy šetření leteckých nehod
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
22MSV Modelování a simulace pohybu vozidla česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
22MPN Modelování příčin a procesů dopravních nehod
 
ZK ZK Předmět není vypsán
22MPDN Modelování příčin a procesů dopravních nehod
 
česky Předmět není vypsán
22MMT Měřící metody a technika v dopravě
 
česky KZ 3 2+2 Předmět není vypsán
22METD Měřící metody a technika v dopravě
 
česky ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
22MEMT Měřící metody a technika v dopravě
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
22PRI Postupy reverzního inženýrství v dopravě
 
česky Předmět není vypsán
22Y2PS Počítačové simulace a analýzy silničních nehod
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
22Y2PV Praktická měření v dopravě - výcvikový kurz
 
Předmět není vypsán
22XPXS Praxe pro studijní program IS
 
Z 4 0P+4C Předmět není vypsán
22PRES Prevence silničních nehod
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
22PSIN Prevence silničních nehod
 
česky Z 4 1+1 Předmět není vypsán
22PSN Prevence silničních nehod
 
česky KZ 2 2+1 Předmět není vypsán
22Y1PN Prevence silničních nehod
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
22X31-E Project 1
 
anglicky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
22X32P-E Project 2
 
anglicky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
22X32-E Project 2
 
anglicky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
22X33-E Project 3
 
anglicky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
22X31 Projekt 1
 
česky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
22X21 Projekt 1
 
Předmět není vypsán
22X31D Projekt 1 DOS
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
22X31S Projekt 1 ITS
 
česky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
22X31L Projekt 1 LED
 
česky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
22X31U Projekt 1 TUL
 
česky Z 1 0P+1C Předmět není vypsán
22X32P Projekt 2
 
česky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
22X32 Projekt 2
 
česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
22X22 Projekt 2
 
Předmět není vypsán
22X32D Projekt 2 DOS česky Z 2 0P+3C Předmět je vypsán
22X32S Projekt 2 ITS
 
česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
22X32L Projekt 2 LED česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
22X32U Projekt 2 TUL
 
česky Z 2 0P+3C Předmět není vypsán
22X33 Projekt 3
 
česky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
22X23 Projekt 3
 
Předmět není vypsán
22X33D Projekt 3 DOS
 
česky Z 4 0P+4C Předmět není vypsán
22X33S Projekt 3 ITS
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
22X33L Projekt 3 LED
 
česky Z 2 0P+3C Předmět není vypsán
22X33U Projekt 3 TUL
 
česky Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
22X15 Projekt 5
 
Předmět není vypsán
22X16 Projekt 6
 
Předmět není vypsán
22X17 Projekt 7
 
Předmět není vypsán
22X18 Projekt 8
 
Předmět není vypsán
22X24 Projekt a diplomová práce
 
Předmět není vypsán
22XBBP Seminář k bakalářské práci
 
česky Z 1 6B Předmět není vypsán
22X17K Seminář k bakalářské práci 1 (pro komb.formu studia)
 
Předmět není vypsán
22X18K Seminář k bakalářské práci 2 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
22XN4K Seminář k diplomové práci
 
česky Z 8 8B Předmět není vypsán
2211DS Seminář k diplomové práci
 
Předmět není vypsán
22X22K Seminář k diplomové práci 1 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
22X23K Seminář k diplomové práci 2 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
22SDP3 Seminář k diplomové práci 3
 
Předmět není vypsán
22X24K Seminář k diplomové práci 3 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
22SKM Simulace a kinematické modelování vozidel
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
22Y1SZ Soudní znalectví
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
22TZN Technické znalectví
 
česky KZ 2 2+1 Předmět není vypsán
22TZ Technické znalectví
 
česky Z,ZK 5 3+0 Předmět není vypsán
22XN1C Thesis 1
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět není vypsán
22XN1C-E Thesis 1
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
22XN2C-E Thesis 2
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět není vypsán
22XN2C Thesis 2
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět není vypsán
22XPXS-E Training course for study programme IS
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět není vypsán
22VYLN Vyšetřování leteckých nehod
 
Předmět není vypsán
22Y2ZS Základy počítačových simulací a analýz silničních nehod
 
Předmět není vypsán
22UAN Úvod do analýzy silničních nehod
 
česky KZ 2 1P+2C Předmět není vypsán
22UN Úvod do nehod v dopravě
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
22Y1UN Úvod do nehod v dopravě
 
česky Předmět není vypsán
22SLN Šetření leteckých nehod
 
česky KZ 2 2P+0C+12B Předmět není vypsán
22SELN Šetření leteckých nehod česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra16122.html