Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy letu 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21ZKL2 ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Přemysl Vávra, Marek Veselý
Cvičící:
Přemysl Vávra, Marek Veselý
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Statická a dynamická podélná stabilita, neutrální bod, poloha těžiště, statická směrová a příčná stabilita, dynamická směrová a příčná stabilita, řiditelnost - podélná, směrová a příčná, Vzájemné vazby stranových pohybů, vyvážení, rychlost zvuku, Machovo číslo, stlačitelnost, rázové vlny, kritické Machovo číslo, aerodynamický ohřev, provozní omezení, obratová a poryvová obálka.

Požadavky:

1. docházka na cvičení je povinná

2. doba nutná k vypracování úkolů/příkladů na cvičení je max. 1 hod

3. v případě nizké (omluvené) účasti na cvičeních nebo jiných nedostatků může být zadána semestrální práce (v rozsahu max. 10 hodin)

4. formát zkoušky - písemný test (1 hod) + ústní zkoušení

5. poznámka: pro některé obory (PIL, TUL,..) je povinná také docházka na přednášky

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy stability a řiditelnosti, statická podélná stabilita – působící síly, poloha aerodynamického středu.

2. Statická podélná stabilita, momentová čára křídla, příspěvek vodorovných ocasních ploch (VOP) ke klopivému momentu letounu.

3. Podélná dynamická stabilita, neutrální bod.

4. Statická a dynamická směrová/příčná stabilita, vliv vzepětí křídla, svislých ocasních ploch (SOP), vliv šípu křídla.

5. Řiditelnost - obecně, podélná ovladatelnost a obratnost letounu, poloha těžiště, způsoby ovlivňování řídích sil, vyvážení.

6. Směrová/příčná ovladatelnost a obratnost, ovlivňování řídích sil, hmotnostní vyvážení kormidel, spirálová divergence.

7. Rychlost zvuku – vliv teploty a výšky, Machovo číslo, stlačitelnost.

8. Subsonické proudění, Prandtl-Glauertovo pravidlo a jeho užití.

9. Rázové vlny, vlivy na aerodynamické charakteristiky, vlivy geometrie.

10. Kritické Machovo číslo, vliv na řiditelnost letounu, způsoby ovlivnění kritického Machova čísla.

11. Specifika nadzvukových letounů, aerodynamický ohřev, buffeting.

12. Provozní omezení, aeroelastické jevy, flutter, obratová obálka, poryvová obálka, reverze křidélek.

13. Vrtule – namáhání, sekundární účinky vrtule, gyroskopické momenty, nesymetrický tah.

14. Opakování, rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je důkladné porozumění problematice aerodynamiky se zaměřením na aerodynamiku vysokých rychlostí.

Studijní materiály:

DANĚK, Vladimír, FILAKOVSKÝ, Karol: Základy letu. Akademické nakladatelství CERM, Brno 2006

BROŽ, Václav: Aerodynamika vysokých rychlostí. Vydavatelství ČVUT. 1995

Peter J. Swatton: Principles of Flight for Pilots. Wiley 2010

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7499206.html