Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Anatomie, mobilita a bezpečnost člověka

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18Y1AM KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Přehled tkání. Stavba a růst kostí. Kloubní spojení kostí. Remodelace kostní tkáně. Stavba svalů. Nervový a oběhový systém. Struktura a biomechanika svalově-kosterní soustavy. Poškození lidských orgánů a svalově-kosterní soustavy při dopravních nehodách. Mobilita poškozeného člověka a jeho terapie a rehabilitace. Implantáty lidských kloubů a jejich materiály. Podmínky pro bezpečnost člověka v dopravě, ochranné pomůcky.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní znalost anatomie člověka. Získané znalosti umožní řešit a posoudit jednoduché bimechanické problémy v dopravě, např. příčiny úrazů, optimalizaci ochranných pomůcek a vypracování bezpečnostních předpisů.

Studijní materiály:

Mihat Özkaya, Margareta Nordin: Fundamentals of Biomechanics, Springer, 1999

Knight, B.: Simpson´s forensic medicine. 10. ed. London, Arnold 1991

Valenta J. a kol.: Biomechanika. Academia, Praha 1985

Tesař J.: Soudní lékařství. Avicentrum 1985

Johannes Rohen, Chichiro Yokochi: Anatomie člověka, Osveta, 1994

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24695705.html