Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Modernizace železničních tratí a stanic

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y2MZ KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Zvyšování traťových rychlostí. Dohody AGC a AGTC. Síť tratí AGC a AGTC. Zásady modernizace (koncepční dokumenty, definice základních pojmů, jednotlivé zásady modernizace). Geometrické parametry koleje na modernizovaných tratích. Železniční svršek a spodek na modernizovaných tratích. Navrhování železničních stanic. Mosty a tunely. Příprava a realizace projektů. Technický popis tranzitních koridorů.

Požadavky:

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, který bude udělen na základně napsání zápočtového testu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Detailní rozbor zásad modernizace, jejich vývoj a konkrétní současná aplikace při modernizaci vybrané železniční sítě České republiky.

Studijní materiály:

Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky, SŽDC, 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24070305.html