Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Plánování a provádění letu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21PAP Z,ZK 4 2P+2C+14B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Hmotnosti a vyvážení. Způsoby stanovování zatížení letounu. Vyhotovení dokumentace pro let – loadsheet, trimsheet. Výpočet polohy těžiště. Vážení letadel. Účinky přetížení letadla. Základní rychlosti. Vyhlášené délky letišť. Stanovení vzletové a přistávací výkonnosti. Drift down. ETOPS. MEL. Plánování a sledování letu. Volba tratě, hladiny a rychlosti. Mapy. ICAO ATC letový plán. Letištní provozní minima. Plán paliva. Provozní letový plán.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení studentů s problematikou hmotnosti a vyvážení, výkonností letounu, plánování a sledování letu a s předpisovými požadavky pro zajištění obchodní letecké dopravy.

Studijní materiály:

ICAO Annex 2, Annex 6, Předpis L2, L6

CAE Oxford ATPL Ground Training Series - Flight Planning and Monitoring

PadPilot - EASA ATPL Flight Planning and Monitoring

Jeppesen - EASA ATPL Training, Flight Planning and Monitoring

Poznámka:

(teď obory LED, PIL - platnost akr. do 23/24, od LS 23-24 program TET specializace LED)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3851206.html