Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Letecké motory

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LCM Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Letadlový pístový spalovací motor, teoretický základ, konstrukční uspořádání, pracovní charakteristiky. Vrtule, funkce, konstrukce a pracovní charakteristiky. Proudové turbínové motory, rozdělení, princip činnosti, tepelné oběhy a jejich vlastnosti. Konstrukční uspořádání a provozní charakteristiky turbínových motorů jedno a dvouproudových, motorů turbovrtulových a turbohřídelových. Pomocné energetické jednotky.

Požadavky:

Nejsou stanoveny.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Vysvětlit princip činnosti a teoretický základ pro osvojení funkce a praktického ovládání letadlových pohonných jednotek s pístovými a turbínovými motory v minimálním rozsahu a obsahu odpovídajícím požadavkům Learning Objectives pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1.

Studijní materiály:

The Jet Engine, Rolls-Royce, Derby, 1986, ISBN 0 902121 04 9

Elements of Gas Turbine Propulsion, autor Mattingly, J., D.:Mc. Graww-Hill, Inc., New York, 1996, ISBN 0-07-912196- 9 Fundamentals of Gas Turbines, autor Bathie, W., W.: John Wiley and Sons, 1984, New York, ISBN 0-471-86285-1

Aircraft Engines and Gas Turbines, autor Kerrebrock, J. L

Poznámka:

obory LED, PIL, LED (5.sem.)+ obor TUL (3.sem.) - platnost akred. do 23/24, program PIL (6.sem.) od AR 23/24

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3839206.html