Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Krajinná ekologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y2KE KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Historický vývoj krajiny, zahrad a městské zeleně. Vymezení pojmu krajina. Krajina a základní principy. Krajinné plošky a koridory, jejich vznik a změny, krajinná matrice. Role člověka ve vývoji krajiny. Vlivy antropogenní činnosti na krajinu. Role dopravy v procesu suburbanizace. Dopravní cesty v krajině. Metody hodnocení krajiny. Obnova a stabilizace krajiny.

Požadavky:

Na zakončení předmětu je třeba zpracovat a odprezentovat semestrální práci a složit písemný test.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní seznámení s krajinnou ekologií, pochopení základních principů a vztahů mezi jednotlivými krajinnými složkami. Pochopení role dopravy v krajině.

Studijní materiály:

Forman, R. T. T., Godron, M.: Krajinná ekologie. Academia, 1993

Löw, J., Míchal, I.: Krajinný ráz. Lesnická práce, 2003

Sklenička, P.: Základy krajinného plánování. Nakladatelství Skleničková, Praha, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24878805.html