Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ochrana zdraví v dopravě a EU

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15Y2OZ KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků a společenských věd
Anotace:

Ochrana zdraví v dopravě v ČR v minulosti a přítomnosti. Srovnání situace před a po roce 1989. Současná legislativa, výhledy do budoucnosti. Harmonizace legislativy s ostatními státy EU. Základní principy ochrany a podpory zdraví ve vybraných zemích EU.

Požadavky:

závěrečná seminární práce na libovolné téma, které je zahrnuto v probíraném období.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost problematiky ochrany zdraví v ČR a EU.

Studijní materiály:

Bílá kniha: Evropská dopravní politika pro rok 2010: je čas rozhodnout, Nakladatelství dopravy a spojů, 2001

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších změn

89/391/EHS Směrnice Rady o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších změn a související předpisy

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24072605.html