Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Zklidňování dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y2ZK KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Zásady a principy dopravního zklidňování. Řešení komunikační sítě. Uspořádání prostoru místních komunikací. Psychologické a fyzické překážky a jejich kombinace. Zpomalovací prahy, zpomalovací polštáře a zvýšené plochy. Prvky zklidňování dopravy na křižovatkách. Hodnocení dopravního zklidňování. Pěší zóny. Obytné ulice a obytné zóny.

Požadavky:

Na zakončení předmětu je závěrečný test s 5 otázkami. Podrobnější informace jsou v MS TEAMS.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Podrobné seznámení s jednotlivými zklidňovacími prvky, vysvětlení vhodnosti použití jednotlivých zklidňovacích prvků a jejich kombinací v závislosti na místě použití.

Studijní materiály:

TP 103 Navrhování obytných a pěších zón

TP 131 Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi

TP 132 Zásady dopravního zklidňování na místních komunikacích

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24070605.html