Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Matematické modely a jejich aplikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11MMJ Z,ZK 4 2P+2C+12B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Systém. Regresní, diskrétní a logistické modely. Bayesovský odhad parametrů modelu. Odhad parametrů normálního regresního, diskrétního a logistického modelu. Klasifikace s logistickým modelem. Jednokroková a vícekroková předpověď s regresním a diskrétním modelem. Stavový model. Odhad stavu. Kálmánův filtr. Řízení s regresním a diskrétním modelem.

Požadavky:

základní znalosti statistiky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Naučit studenty pokročilé metody analýzy chování dynamického systému, včetně identifikace systému a predikce výstupu pro spojité a diskrétní náhodné veličiny na základě bayesovské statistiky.

Studijní materiály:

William M. Bolstad: Introduction to Bayesian Statistics, 2nd Edition. Willey, ISBN-13: 978-0470141151

Poznámka:

(20/6 - změna z N3710 na PL dle ECTS)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2030806.html