Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Spojení VFR

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21SVFR Z 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Obsah předmětu se řídí PART FCL, částí 090. Definuje pojmy a zkratky používané ve VFR komunikaci. Frazeologie a postupy ve standardních i nestandardních situacích.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenta se základy komunikace a pravidly spojení VFR. Seznámit jej s definicemi, pojmy, zkratkami, leteckou abecedou. Student bude schopen navázat standardní spojení VFR a postupovat podle postupů daných PART FCL - 090.

Studijní materiály:

- Dr. Ing. Milan Kameník, ČVUT, CERM s.r.o. Brno 2002: Spojení (Communication)

- ŘLP ČR, s.p: L 2 - Pravidla létání. LIS Praha, 2018

- ŘLP ČR, s.p: L 10 - Komunikace. LIS Praha, 2018

- ŘLP ČR, s.p: L 11 - Letové provozní služby, LIS Praha, 2018

Poznámka:

pro program PIL

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6702006.html