Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Jednočipové mikropočítače

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14Y2JM KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Architektury jednočipových mikropočítačů a řadičů, periferní obvody vestavěné do jednočipových procesorů (čítače, časovače, převodníky, porty), použití v aplikacích. Programování praktických úloh na mikropočítačích AVR.

Požadavky:

základní znalosti programování a architektur počítačů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení se s architekturou jednočipových mikrokropočítačů, jejich využitím, programování aplikací s jednočipovými mikropočítači.

Studijní materiály:

Janeček J.: Projektování jednočipových mikropočítačů, Praha, ČVUT, 1996

Šubrt V.: Mikrokontroléry Atmel AVR - vývojové prostředí, BEN, 2002

Váňa V.: Mikrokontroléry Atmel AVR - popis procesoru a instrukční soubor, BEN 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24071505.html