Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Smart Urbanism

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17SU-E Z,ZK 6 2P+3C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Urbánní metabolismus a ekologie, urbánní morfologie a využití území, městská společnost: demografie, mobilita, sociální změny, urbánní prostory a místa, toky (doprava) ve městech, urbánní modelování, dopad technologických inovací na urbánní transformaci.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Naučit studenty posoudit aplikaci nových technologií v kontextu soudobého města, zejména v urbanistických, sociálních a environmentálních souvislostech a s ohledem na historii jejich vzniku a vývoje.

Studijní materiály:

Pacione M.: Urban Geography: A Global Perspective. Taylor & Francis Ltd. 3 edition 2009

Lynch K.: A Theory of Good City Form. MIT Press 1984

Castells M: The Rise of Network Society. Wiley-Blackwell 2010

Vorel J.: Urban Simulation Modeling. An Introduction and Experimental Applications in the Czech Republic. ČVUT v Praze 2017

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6830506.html