Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Publikace a jejich tvorba

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15Y2PU KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků a společenských věd
Anotace:

Typy odborných textů. Poznámkový aparát. Rešerše. Bibliografické citace. Formální úprava dokumentu. Práce s informačními databázemi. Typografické zásady. Typografické editory - MS Word, TeX/LaTeX. Praktické zpracování jednoduchých odborných dokumentů.

Požadavky:

znalost odborné terminologie dopravního inženýrství

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Vytváření odborných textů včetně poznámkového aparátu. Citační zásady. Zpracování rešerší. Práce s informačními prameny. Vyhledávání v informačních databázích. Práce s typografickými editory.

Studijní materiály:

ČSN 01 6910; ČSN ISO 690; ČSN ISO 690-2

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2787206.html