Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projektování komunikací v Civil 3D I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y1C1 KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Předmět se věnuje problematice projektování dopravních staveb - především komunikací - s užitím 3D softwaru. Studenti se naučí kompletní návrh tvorby této liniové stavby - od situace, přes podélný profil až po vzorové a pracovní řezy a výpočet kubatur. Součástí je i okrajové vysvětlení problematiky projektování v praxi - DOSS, CUZK, právní systém.

Požadavky:

Známka z klasifikované zápočtu se skládá z hodnocení semestrální práce a závěrečného textu.

Podmínkou pro získání klasifikovaného zápočtu je účast na hodinách. Maximální počet povolených absencí: 3.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Naučit studenty užívat moderní projekční nástroj pro tvorbu liniových staveb. Po absolvování předmětu by měli lépe obstát v praxi po dokončení školy.

Studijní materiály:

Filip, J.: Výukový materiál pro AutoCAD Civil 3D 2009

Filip, J.: Curricullum Vitae Civil 3D

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2376806.html