Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Řízení železniční dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20RIZE Z,ZK 7 3P+3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Historický vývoj zabezpečovací techniky, vnější prvky (přestavníky, návěstidla, detekční prostředky), staniční, traťová a přejezdová zabezpečovací zařízení, stávající vlaková zabezpečovací zařízení a ETCS, struktura řízení provozu, technologie řízení provozu, automatizace a optimalizace řízení provozu, napájecí soustavy, energetické výpočty a dynamika jízdy vlaku.

Požadavky:

-

zápočet a zkouška: minimálně 50% z dílčích průběžných testů blokové výuky, případně souhrného opravného zápočtového testu

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti znají základní prvky a principy řízení a zabezpečení železničního provozu. Charakterizují vlastnosti železničního provozu a mají přehled o infrastrukturních i vlakových zabezpečovacích zařízeních. Mají nezbytné návyky pro řízení železniční dopravy včetně praktické obsluhy zařízení.

Studijní materiály:

Odborné publikace železniční zabezpečovací techniky, vnitřní předpisy provozovatelů dráhy a drážní dopravy, technické normy železnic, technické specifikace interoperability, vyhlášky a zákony a další publikace přednášejících.

Poznámka:

(teď 5.sem. obor ITS - platnost akr. do 23-24, od AR 23-24 program TET)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3829306.html