Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Geographical, information, localization and navigation systems

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20GINS-E Z,ZK 6 3P+3C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku práce s aplikacemi geografických informačních systémů se zvláštním zřetelem k odbornosti v oboru dopravy a telekomunikací. Seznamuje posluchače s postupy a nástroji pro správu a analýzu geografických dat, vytváření modelu reálného světa, datové modely ukládání geografických dat, metody vstupu dat a digitalizace a řadu dalších GIS příbuzných technologií jako je problematika lokalizace, webmap, 3D vizualizace apod.

Požadavky:

Zápočet: Get min. 25 points until 13.1. from the work in the semester (points can be obtained for the semester work, work in exercises, elaboration of a professional text)

Exam: Get min. 51 points from the work in the semester (points can be obtained for the semester work, work in exercises, elaboration of a professional text, final test, demonstration with GIS)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základy správy prostorových informací v informačních systémech, představit způsoby vzniku geografické informační báze, filosofii návrhu a metody zpracování prostorových dat. Dále je cílem seznámit studenty s principy funkce lokalizačních a navigačních systémů. Oborově je předmět zaměřen na dopravu a dopravní prostorová data.

Studijní materiály:

Kolář, J.: Geografické informační systémy 10. Vydavatelství ČVUT, Praha 1998.

Rapant, P. (2006): Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 500 str. ISBN 80-248-1264-9.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6818906.html