Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Statistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11STAT Z,ZK 4 2P+2C+12B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Základy pravděpodobnosti. Popisná statistika. Soubor a výběr, limitní věty. Bodový odhad, konstrukce, vlastnosti. Intervalové odhady. Parametrické testy. Neparametrické testy. Regresní a korelační analýza.

Požadavky:

Základy matematické analýzy a algebry

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Havním cílem předmětu je naučit studenty provádět statickou analýzu dat, tj. analýzu změřeného datového vzorku, kde jednotlivá měření nejsou interpretována jako měření v čase. Za tímto účelem jsou přednášeny základy teorie statistického odhadu, testování hypotéz a regresní analýzy. Teorie je doplněna praktickými úlohami řešenými na PC.

Studijní materiály:

J. Anděl: Matematická statistika, MatfyzPress, 2011

R. Hindls, L Cyhelský, J Likeš: Úvod do statistiky a pravděpodobnosti, Vysoká škola ekonomická, 1993, ISBN: 80-7079-028-8

materiály na webu: fd.cvut.cz/personal/nagyivan/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5274606.html