Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Železniční provoz

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ZPV Z,ZK 4 2P+1C+12B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Martin Jacura
Cvičící:
Martin Jacura, Jan Kruntorád
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Legislativní rámec. Železniční vozidla. Návěstidla a návěsti. Organizování a provozování drážní dopravy. Zjednodušené řízení drážní dopravy. Brzdy železničních vozidel. Označování vozidel. Provozní intervaly. Propustnost. GVD.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se zásadami železničního provozu, organizací a řízením drážní dopravy.

Studijní materiály:

Zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění jeho novel

Dopravní řád drah – vyhláška č.173/1995 ve znění jejich novel

Vonka J., Molková T., Široký J: Technologie a řízení dopravy II - GVD, Pardubice DFJP, 2000

Molková a kol.: Kapacita železničních tratí, Pardubice, DFJP, 2010

Jacura M., Novotný V.: Železniční provoz, ČVUT Praha, 2018

Poznámka:

(od 22-23 specializace LOG, změna ročníku z 4 na 3, rozsah z 2+1 na 2P+1C+12B)

Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24041805.html