Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Kolejová doprava v sídlech a regionech

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y2KS KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Modernizace a rozvoj železniční infrastruktury v ČR. Uspořádání železničních sítí a uzlů (ČR + zahraničí). Příměstská železniční doprava. Uspořádání sítí a provoz systémů metra (ČR + zahraničí). Uspořádání sítí a provoz tramvajových systémů (ČR + zahraničí). Speciální tématické přednášky (kolejová doprava ve vybraných státech / regionech).

Požadavky:

Znalost železničního provozu a navrhování, parametrů a konstrukce železničních tratí a stanic a tratí městské kolejové dopravy. Pro získání klasifikovaného zápočtu je třeba zpracovat semestrální práci a odprezentovat ji.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Popis a analýza vybraných systémů kolejové dopravy s konkrétními příklady optimálních a nevhodných řešení kolejové infrastruktury a organizace provozu.

Studijní materiály:

Kubát, B. et al. Městská a příměstská kolejová doprava. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 347 s. ISBN 978-80-7357-539-7.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24879005.html