Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bachelor's Thesis Seminar

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21SBP-E Z 1 0P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Práce s informačními zdroji. Citování, citační formáty. Mechanika psaní VŠKP. Prezentace výsledků. Formální požadavky na formální práci. Prezentování VŠKP. Požadavky na časopisecké články. Publikační etika.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je studenty seznámit s odbornými texty a jejich přípravou. Seminář je zaměřen zejména na práci s informačními zdroji a přípravu a obhajobu bakalářské práce.

Studijní materiály:

Jak psát závěrečnou práci. Ústřední knihovna: České vysoké učení technické v Praze [online]. [cit. 2019-06-04]. Dostupné z: http://knihovna.cvut.cz/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011: Bibliografické citace [online]. [cit. 2019-06-04]. Dostupné z: https://sites.google.com/site/novaiso690/

Poznámka:
Poznámka učitele Lenka Hanáková:

+Erasmus

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7500306.html