Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Cizí jazyk - angličtina 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15JZ2A Z,ZK 3 0P+4C+10B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Jitka Heřmanová, Lenka Monková, Peter Morpuss, Markéta Musilová, Věra Pastorková, Eva Rezlerová, Markéta Vojanová
Cvičící:
Jitka Heřmanová, Lenka Monková, Peter Morpuss, Markéta Musilová, Věra Pastorková, Eva Rezlerová, Markéta Vojanová
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Gramatické jevy a stylistika. Výběr konverzačních okruhů a odborných témat vycházejících z úrovně skupin a zaměření studia na Fakultě dopravní. Prohloubení znalosti jazykových struktur a perceptivních i komunikativních dovedností; rozšiřování slovní zásoby. Základní stylistické útvary. Prezentace vlastních poznatků mluvenou a písemnou formou. Práce s (odborným) textem a jeho charakteristikami.

Požadavky:

Minimální požadovaná úroveň A2 (CEFR).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zvýšení jazykové kompetence studenta.

Studijní materiály:

C. Oxenden and C. Latham-Koenig, New English File ? elementary to advanced, OUP 2011-13

D. Crystal, The Cambridge Encyclopedia of the English Language, CUP 2003

Collins Dictionaries, Easy Learning English Conversation, Collins 2011

R. Murphy, English Grammar in Use, CUP 2012

P. Sharma and B. Barrett, Vocabulary Organiser, Collins 2014

Poznámka:

(4.sem. - spec. DOS, LOG, ITS, obor TUL. Pouze v AR 23/24 bude pro program PIL v 3.sem. Od AR 23/24 pro program TUL (4.sem.) )

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1484306.html