Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teorie hromadné obsluhy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11THRO ZK 2 2P+0C+8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Bodový proces, definice, pravděpodobnostní charakteristiky. Poissonův tok, jeho vlastnosti a diskrétní modelování. Markovské řetězce s diskrétním i spojitým časem (DTMC, CTMC). Kendallova klasifikace, model M/M/1, modely M/M/n, příklady optimalizačních úloh. Petriho sítě. Počítačové simulace. Obslužné sítě – otevřená a uzavřená Jacksonova síť.

Požadavky:

Základy diferenciálního počtu, řešení soustavy lineárních rovnic, principy matematického modelování, Petriho sítě

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní pojmy stochastických procesů, simulační a analytické metody při řešení jednoduchých systémů hromadné obsluhy.

Studijní materiály:

Voráčová, Š., Pěnička, M., Veselý, J. Úvod do modelování procesů Petriho sítěmi. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2008.

Bose, S. K. An Introduction to Queuing Systems. Springer, 2002

Poznámka:

kombi LA v Děčíně

Další informace:
https://www.fd.cvut.cz/department/k611/PEDAGOG/K611THO.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24054605.html