Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Bezpečnost na místních komunikacích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y2BM KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Ukazatele dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích, relativní nehodovost, celospolečenská ztráta. Kolizní body, diagramy. Nástroje pro bezpečnější dopravu na pozemních komunikacích a jejich vhodné použití. Úrovňové křižovatky z hlediska bezpečnosti, nedostatky, psychologická přednost. Okružní křižovatky. Pěší provoz, cyklistická doprava. Světelná signalizace, koordinace. Organizace a regulace dopravy. Dopravní zklidňování.

Požadavky:

není zakázáno, ale není určeno pro studenty, kteří jsou absolventi bakalářského studijního oboru DS na ČVUT FD; není určeno k zápisu jako volitelný předmět pro studenty magisterského studijního oboru DS na ČVUT FD

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Řešení problémů bezpečnosti dopravy na místních komunikacích.

Studijní materiály:

Metodika identifikace a řešení míst častých dopravních nehod/vydalo CDV; Zásady bezpečného utváření pozemních komunikací/CDV; Úvod do problematiky identifikace a řešení míst častých dopravních nehod/CDV;

TP 81, TP 131,TP 132, TP 145, TP

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1926906.html