Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Realizace dopravních staveb

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y2RD KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Typy dopravních staveb. Druhy projektové dokumentace. Zákony a technické předpisy v inženýrské výstavbě. Územní a stavební řízení. Proces výstavby. Ekonomika projektu. Management projektu.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Proces územního a stavebního řízení. Proces výstavby. Ekonomická náročnost výstavby dopravní infrastruktury. Projektový management.

Studijní materiály:

zákon č. 183/2006 Sb.; vyhláška č. 499/2006 Sb., zákon č. 100/2001 Sb., vyhláška č. 137/1998 Sb.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1874506.html