Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Logika inženýrského myšlení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11Y2LG KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Logická struktura inženýrského úsudku, jeho výrokově a predikátově logická báze. Řešení logických úkolů metodami pravdivostních a sémantických rozkladových tabulek, metoda Vennových diagramů. Logický základ pro návrh sítí pro řešení technických úkolů.

Požadavky:

Elementární znalosti matematiky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost základních typů logických aspektů pro řešení technických úkolů včetně metod řešení logických úkolů.

Studijní materiály:

Bek, R.: Logika. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2001.

Peregrin, J.: Logika a logiky. Academia, Praha, 2004.

Štěpán, J.: Logika a logické systémy. Votobia, Olomouc, 1992.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1524406.html