Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Úrazová biomechanika a bezpečnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18Y2UB KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Anatomie člověka. Metody lékařské diagnostiky – RTG, CT, MRI, US. Dynamika úrazových dějů. Faktory ovlivňující závažnost úrazu a rozsah dopravní nehody. Úrazy v silničním provozu. Poranění cestujících ve vozech hromadné přepravy. Poranění chodců. Poranění při nehodách v železničním a leteckém provozu. Analýza biomechanických procesů při úrazech a jejich výpočtové modelování. Principy léčby a rehabilitace. Ochranné prvky a bezpečnostní opatření.

Požadavky:

nedefinované

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost principů biomechaniky a výpočtového modelování. Provedení analýzy příčin a následků při dopravních nehodách. Omezení dopravních nehod nebo snižení jejich důsledků pomocí technických a legislativních opatření.

Studijní materiály:

Míhat Özkaya, Margareta Nordin: Fundamentals of Biomechanice, Springer, 1999.

Nordin M., Frankel V. H.: Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System, 1989.

Knight, B.: Simpson´s forensic medicine. 10. ed. London, Arnold 1991.

Tesař J.: Soudní lékařství. Avicentrum 1985.

Merkunová A., Orel M.: Anatomie a fyziologie člověka, Grada 2008.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24695905.html