Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Telematické systémy a jejich návrh

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20TSJ Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Postupný detailní rozbor jednotlivých existujících telematických systémů v oblasti dopravy dle módů, např. mýtný systém, vážení vozidel, fleet management, řízení dopravy, atd.

Požadavky:

předmět nemá prerekvizity

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače s komplexností návrhu telematických systémů, od úvodních ideových záměrů, prokázání provozně ekonomické smysluplnosti, zajištění uživatelských požadavků přes samotný návrh a implementaci technického řešení po zhodnocení celého životního cyklu provozu.

Studijní materiály:

Inteligentní dopravní systémy, Přibyl, Svítek, Grada, 2002

Telekomunikační řešení pro informační systémy síťových odvětví, Zelinka, Svítek, Grada, 2009

Aplikovaná telematika, Janota a kol., EDIS, 2015

Města budoucnosti, Postránecký, Svítek, Nadatur, 2018

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1925906.html