Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Telekomunikace a místní sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14TAMS Z,ZK 7 3P+3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Shrnutí stávajícího stavu a představení nových trendů vývoje telekomunikačních systémů. Je vysvětleno právní prostředí poskytování a užívání telekomunikačních služeb, jsou představeny základní telekomunikační řešení v hierarchické architektuře telekomunikačních sítí a jsou vysvětleny vazby mezi parametry částí a performačními indikátory telekomunikačních systémů, které jsou obvykle integrální součásti ITS řešení.

Požadavky:

vstup: Systémová analýza, informatika a teorie řídicích systémů úrovní odpovidající třetímu ročníku studia

***

požadavky na ukončení předmětu: Přednášky: písemka a ústní zkouška

Cvičení: absolvování praktických cvičení a vytvoření zprávy z těchto cvičení

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání přehledu v dynamicky se vyvíjejícím prostředí konvergujících telekomunikačních systémů. Důraz je kladen na pochopení vzájemných vazeb mezi technickými parametry hierarchicky uspořádaných telekomunikačních sítí a performačními indikátory kvantifikujícími vlastnosti telekomunikačních řešení určených pro ITS síťová řešení.

Studijní materiály:

MS PP TAMS prezentace; Zelinka,T., Svítek, M.: Telekomunikační řešení pro informační systémy síťových odvětví, ISBN 978-80-247-3232-9; Jirovsky at al, Transport Telematics – Systemic View., ISBN: 978-1-61804-144-9; Stallings, W.: Data and Computer Communications, ISBN-13: 978-0133506488; Sauter, M.: From GSM to LTE-A, ISBN: 9780470978238

Poznámka:

(teď 5.sem. obor ITS - platnost akr. do 23-24, od AR 23-24 program TET)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3823206.html