Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Telekomunikace a místní sítě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14TAMS Z,ZK 7 3P+3C česky
Garant předmětu:
Tomáš Zelinka
Přednášející:
Zdeněk Lokaj, Martin Šrotýř, Tomáš Zelinka
Cvičící:
Zdeněk Lokaj, Martin Šrotýř, Tomáš Zelinka
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Shrnutí stávajícího stavu a představení nových trendů vývoje telekomunikačních systémů. Je vysvětleno právní prostředí poskytování a užívání telekomunikačních služeb, jsou představeny základní telekomunikační řešení v hierarchické architektuře telekomunikačních sítí a jsou vysvětleny vazby mezi parametry částí a performačními indikátory telekomunikačních systémů, které jsou obvykle integrální součásti ITS řešení.

Požadavky:

Vstup: Systémová analýza, informatika a teorie řídicích systémů úrovní odpovidající třetímu ročníku studia

Požadavky na ukončení předmětu: Přednášky: písemka a ústní zkouška

Cvičení: absolvování praktických cvičení a vytvoření zprávy z těchto cvičení

Osnova přednášek:

Úvod do telekomunikací - základní pojmy a souvislosti,

RM OSI a TCP/IP, fyzická a linková vrstva telekomunikačních sítí,

Topologie a hierarchie telekomunikačních sítí,

Kódování a modulace, obvodová řešení, postavení QAM a OFDM v telekomunikacích,

Sdílení kapacity na přístupové a páteřní síti

Přístupové systémy,

Páteřní systémy,

Ethernet – protokol místních sítí i páteřních řešení, LLC, MAC,

Protokol TCP/IP v telekomunikacích, řízení kvality a privátnosti v IP sítích, VPN v IP sítích,

Bezdrátové přístupové systémy - WiFi, Wimax, DSRC 5.8 a 5.9,

Digitální terestrické hlasové sítě a signalizační systémy,

Mobilní telekomunikační systémy 1G a 2 G, 2.5G, 3G, beyond 3G (LTE Rel. 8), 4G, 5G atd.

Osnova cvičení:

Na seminářích jsou diskutovány praktické případy užití probíraných telekomunikačních technologií a principů.

Studenti realizují 3 laboratorní úlohy zaměřené na praktické ověření probíraných znalostí (dle 2022 TBP).

- První úloha je z oblasti terestrických datových sítí - Ethernet a strukturované kabeláže,

- druhá úloha se týká bezdrátových sítí - WiFi technologií a používaných diagnostických nástrojů.

- třetí úloha vyžaduje týmovou spolupráci studentů s cílem vytvoření komplexního schématu ukázkové IP sítě.

Nad rámec uvedeného studenti se zúčastní tří exkurzí, tj. technologické zázemí společnosti CETIN (NCM-dohledové centrum a muzeum telekomunikací), O2 (CNOC-dohledové centrum; měřící vozidlo) a CertiLabu

Cíle studia:

Získání přehledu v dynamicky se vyvíjejícím prostředí konvergujících telekomunikačních systémů. Důraz je kladen na pochopení vzájemných vazeb mezi technickými parametry hierarchicky uspořádaných telekomunikačních sítí a performačními indikátory kvantifikujícími vlastnosti telekomunikačních řešení určených pro ITS síťová řešení.

Studijní materiály:

MS PP TAMS prezentace; Zelinka,T., Svítek, M.: Telekomunikační řešení pro informační systémy síťových odvětví, ISBN 978-80-247-3232-9; Jirovsky at al, Transport Telematics – Systemic View., ISBN: 978-1-61804-144-9; Stallings, W.: Data and Computer Communications, ISBN-13: 978-0133506488; Sauter, M.: From GSM to LTE-A, ISBN: 9780470978238

Poznámka:

(teď 5.sem. obor ITS - platnost akr. do 23-24, od AR 23-24 program TET)

Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3823206.html