Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Funkce komplexní proměnné

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11Y2FX KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Derivace komplexní funkce komplexní proměnné, holomorfní funkce, mocninné řady v komplexním oboru, integrál funkce komplexní proměnné, Cauchyova věta, Taylorova a Laurentova řada funkce komplexní proměnné, reziduum funkce a reziduová věta, meromorfní funkce, matematické základy Laplaceovy a Z-transformace.

Požadavky:

diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače se základními myšlenkami a některými aplikacemi matematické analýzy komplexní funkce komplexní proměnné.

Studijní materiály:

J.Nagy, O.Navrátil: Funkce komplexní proměnné, skriptum FD, ČVUT, 2000

B.A.Fuchs, B.V.Šabat: Funkce komplexní proměnné, Praha, 1953

J.H.Mathews, R.W.Howel: Komplex Analysis for Mathematics and Engineering, 2006

K.Rektorys a spol.: Přehled užité matematiky, SNTL Praha, 1968

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1926806.html