Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Stochastické systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11STS Z,ZK 4 2P+2C+14B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Stochastické modely dynamických procesů, odhad parametrů, predikce, filtrace stavu, klasifikace s logistickým modelem, řízení.

Požadavky:

Základní kurz pravděpodobnosti a matematické statistiky. Alespoň pasivní znalost diferenciálního a diferenčního počtu. Elementární znalost programování.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět rozšiřuje základní statistiku směrem k stochastickým procesům, tj. náhodným veličinám, jejichž vývoj sledujeme v čase. Teorie stochastických procesů bude ilustrována na dopravních aplikacích probíraných dalších předmětech.

Studijní materiály:

Anděl, J.: Matematická statistika, SNTL, 1978, Praha. M. Loeve: Probability Theory, van Nostrand, 1962, Princeton, New Jersey.

Nagy, I.: Základy bayesovského odhadování a řízení, Vydavatelství ČVUT, 2003, Praha.

Poznámka:
Další informace:
http://staff.utia.cas.cz/uglickich/sts.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1831006.html