Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Transportní a stavební technika a technologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16Y2TT KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravních prostředků
Anotace:

Transportní a stavební technologie a stroje. Doprava kusového a sypkého materiálu, především zemin a kamene. Výstavba dálnic a podzemních staveb. Transportní a zemní stroje, jejich popis a konstrukce, výpočty dopravovaných objemů, ekonomika provozu. Technika a technologie podzemních staveb. Moderní metody řízení zemních strojů (ultrazvuk, laser, GPS, totální stanice).

Požadavky:

znalost dopravní a manipulační techniky a dopravních prostředků

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s transportními a stavebními systémy a s jejich zabezpečením strojní technikou. Využití moderních technologií a technik při dopravě kusového i sypkého materiálu.

Studijní materiály:

Jeřábek, K. - Helebrant, F. - Jurman, J. - Voštová, V.: Stroje pro zemní práce, silniční stroje. VŠB TU Ostrava, Ostrava 1996, ISBN 80-7078-389-3

Kašpar, M., Voštová,V.: Lasery ve stavebnictví a navigace strojů. Praha, ČKAIT, 2001, 147 s. ISBN 80-86364-61-5

Voštová, V.: Stroje a technologie v podzemních stavbách I. ČVUT v Praze, 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25030105.html