Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Telekomunikační systémy a multimédia

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14Y2TU KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Současný stav a nové trendy v terestrických a mobilních telekomunikačních systémech a službách, identifikace požadavků na telekomunikační sítě a telekomunikační služby a provázanost parametrů telekomunikačních služeb s parametry především dopravních řešení, konvergenční trendy v telekomunikacích a jejich důsledky v telekomunikacích.

Požadavky:

Základní znalosti oboru telekomunikace - technické a manažersko-ekonomické, provozování telekomunikačních systémů, základy matematiky a fyziky na úrovni absolventa bakalářského studia technických oborů, základy managementu a finančního řízení.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Přehled v měnícím se prostředí konvergujících telekomunikačních systémů, hierarchické řízení služeb a sítí ve vazbě na ekonomické podmínky, pochopení vzájemné vazby mezi parametry telekomunikačních služeb a výslednými vlastnostmi především telematických aplikací.

Studijní materiály:

Moos, P., Zelinka, T., Malinovský, V.: Telekomunikační služby, ČVUT Praha, 2007

Zelinka, T., Svítek, M.: Telekomunikační řešení pro informační systémy síťových odvětví, Grada 2009, ISBN 978-80-247-3232-9

Stallings, W.: Data and Computer Communications, 8/E, Prentice Hall, 2007, ISBN-13:9780132433105

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1875106.html