Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teorie dopravního proudu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12TDP Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Mobilita lidstva a problémy s ní související. Charakteristiky základních dopravních parametrů, jejich měření a využití pro hodnocení kvality dopravy. Hodnocení měřených parametrů. Teoretické základy a užití matematických modelů. Makroskopické, statistické a mikroskopické modely. Teorie rázových vln, front a speciálních jevů v dopravě. Vztah modelů k ovládání dopravního proudu.

Požadavky:

Zápočet získají studenti za aktivní účast na cvičení a zpracování semestrální práce. Zkouška se skládá z písemného testu a ústní části. Podrobnější informace jsou v MS TEAMS.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení se základy teorie dopravního proudu vycházející z dopravních parametrů, dále s tvorbou mikro a makro modelů, statistických modelů v dopravě a základy fyziky dopravního proudu. Vazby na metody ovládání dopravního proudu.

Studijní materiály:

Gerlough D., Huber M.: Traffic flow theory: A monograph. Washington: TRB, 1975.

Roess R., Prassas E., McShane W.: Traffic Engineering, Prentice Hall, 4th edition, pp. 734, ISBN: 978-0-13-613573-9.

Gasis D.: Traffic Theory, Kluwner Academic Publishers, pp. 258, ISBN 1-4020-7095-0.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1523306.html