Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Seminář politické filozofie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15Y2SP KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků a společenských věd
Anotace:

Interpretace filozofického textu, pohled na společnost, stát a jejich uspořádání.

Požadavky:

docházka (3xmožná absence), vypracovávat každý týden přípravu a dvakrát za semestr vést diskuzi textu

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Osvojení metod analýzy a interpretace filozofického textu, vyvozování závěrů a aplikace poznatků, vytváření úsudku, schopnost argumentovat a obhájit stanovisko.

Studijní materiály:

Thomas Hobbes: Leviathan, OIKOYMENH, 2010

A. P. Martinich: Hobbes, Routledge, 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1169906.html