Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Manažerské úlohy v letecké dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21MULD Z,ZK 5 3P+2C+14B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Předmět obsahuje výčet základních manažerských úloh v letectví. Za základní manažerské úlohy lze považovat zajištění kvality a bezpečnosti provozu, fungování marketingu, implementace marketingového kontextu, management leteckých sítí, letadlové flotily a revenue management. Mezi základní disciplíny patří také projektový management, řízení nákladů a plánování a řízení projektových zdrojů.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je pochopit podstatu manažerských úloh v letecké dopravě. Jejich charakter je dán specifickým prostředím a specifickými procedurami, které se v letecké dopravě vyskytují. Studenti si osvojí přístup k řešení těchto úloh.

Studijní materiály:

Graham, A. Managing Airports: An International Perspective. Elsevier, 2008

Flouris, T., Lock, D. Aviation Project Management Ashgate Publishing Limited, 2008

Vasigh, et. al. Introduction To Air Transport Economics: From Theory To Applications. Ashgate Publishing Limited, 2013

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7284106.html