Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vybrané statě aerodynamiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21Y2VA KZ 2 2P+0C+8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Fyzikální vlastnosti reálných plynů, atmosféra, letecké aplikace vnější a vnitřní aerodynamiky, stlačitelné vnitřní proudění, vstupní hrdla a hnací trysky, stlačitelné vnější proudění, superkritická křídla a profily, kolmá a šikmá rázová vlna, energetické ztráty, letecké aerodynamické profily křídla, vrtule, lopatkové mříže, vztlak, odpor, polára, viskozita, laminární a turbulentní proudění, mezní vrstva, podobnostní čísla v aerodynamice.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je prohloubit znalosti z oblasti aerodynamiky pro zajištění podrobných znalostí vhodných pro technické pracovníky působící v prostředí konstrukce letadel.

Studijní materiály:

Anderson, J.D.: Fundamentals of aerodynamics, 2011, 5th ed., ISBN:9780071289085, 0071289089

Doug McLean: Understanding aerodynamics - arguing from the real physics, Chichester Wiley, 2013, ISBN 978-1-119-

96751-4

Introduction to Flight, Anderson, JR., J., D., McGraw-Hill, Inc., New York, 1989, ISBN 0-07-100496-3

Poznámka:

(7/7/22 - update en jméno, Z na L, rozsah +8B, pryč forma+texty)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1878306.html