Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Dopravní psychologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15DPLG Z 2 2P+0C+6B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků a společenských věd
Anotace:

Dopravní psychologie se zabývá především zkoumáním psychických procesů při různých činnostech osob řídících dopravní prostředky a jiných účastníků dopravy. Zahrnuje podmínky, na kterých závisí výkonnost a spolehlivost člověka v dopravních systémech. Zjišťuje závislost na individuálních vlastnostech člověka, na metodách výuky, výcviku a výchovy, na dopravní technice.

Požadavky:

Účast na přednáškách

Studium základní odborné literatury

Písemná semestrální práce na zvolené téma

V omezeném množství je možné místo semestrální práce přednést referát/prezentaci na dopravně psychologické téma

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost dopravně psychologických pojmů determinujících podmínky výkonnosti a spolehlivosti člověka v dopravních systémech. Teoretická východiska a praktická aplikace poznatků.

Studijní materiály:

Štikar, J. - Hoskovec, J. - Štikarová, J.: Psychologie v dopravě, Praha, Karolinum, 2003

Štikar, J. - Hoskovec, J. - Šmolíková, J.: Psychologická prevence nehod (Teorie a praxe), Praha, Karolinum, 2006

Šucha, J. - Rehnová, V. - Kořán, M. - Černochová, D.: Dopravní psychologie pro praxi. Výběr, výcvik a rehabilitace řidičů, Praha, Grada, 2013

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5275106.html