Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Letiště

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LEIS Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Základní definice, vztažný bod a teplota letiště, vyhlášené délky vzletových a přistávacích drah (RWY). Pojezdové dráhy a odbavovací plochy, předpolí, dojezdové dráhy, značení pohybových ploch, značky a znaky, světelné navigační prostředky a soustavy, značení nepoužitelných ploch, překážkové roviny a plochy, značení překážek, energetická soustava letiště, provoz letiště.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání základních znalostí o letištích, fyzikálních charakteristikách letištních vozovek a navigačních prostředků, včetně souvisejících provozních aspektů.

Studijní materiály:

Kazda A.; Airport design and operation; Oxford: Elsevier, c2007¨; ISBN: 978-0-08-045104-6 (váz.)

Rondoš L., Kaun M.; Letiská; Alfa Bratislava 1990; ISBN 80-05-00537-7

Kazda A.; Letiská design a prevádzka; V Žiline : Vysoká škola dopravy a spojov, 1995; ISBN: 80-7100-240-2

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7407306.html