Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Calculus 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11CAL2 Z,ZK 5 2P+3C+20B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Neurčitý integrál, Newtonův integrál, Riemannův integrál funkce jedné reálné proměnné, nevlastní Riemannův integrál, Riemannův integrál v Rn. Riemannův integrál přes regulární nadplochu. Křivkový a plošný integrál druhého druhu, Stokesovy věty. Obyčejné diferenciální rovnice prvního řádu, lineární diferenciální rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty, soustava lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty.

Požadavky:

zápočet: nejméně 13 bodů ze zápočtového testu, účast ne cvičeních; termín splnění: konec letního semestru

zkouška: vstupní test, písemná část (6 příkladů), ústní část; termín splnění: konec následujícího zimního semestru

podrobnější informace na http://euler.fd.cvut.cz/predmety/Calculus2/index.htm

***

diferenciální počet na úrovni přednášky Calculus 1

lineární algebra na úrovni přednášky Lineární algebra

Osnova přednášek:

informace na http://euler.fd.cvut.cz/predmety/Calculus2/index.htm

Osnova cvičení:

informace na http://euler.fd.cvut.cz/predmety/Calculus2/index.htm

Cíle studia:

základní metody integrace funkce jedné reálné proměnné, použití integrálů v geometrii a fyzice, matematická formulace zákonů zachování, řešení jednoduchých diferenciálních rovnic a jejich soustav

Studijní materiály:

Nagy J., Navrátil O.: Matematická analýza, Praha, skriptum FD ČVUT, 2017

Nagy J., Navrátil O.: Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných, Praha, skriptum FD ČVUT, 2005

Rektorys K. a kol.: Přehled užité matematiky, Praha, SNTL, 1968

Bartsch H.J.: Matematické vzorce, Praha, Mladá fronta, 1996

Poznámka:
Další informace:
http://euler.fd.cvut.cz/predmety/Calculus2/index.htm
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3663206.html