Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Cyber Infrastructure for Smart Cities

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14CISC-E Z,ZK 3 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Současný stav a očekávání rozvoje telekomunikačních systémů jako součásti kybernetické infrastruktury, technické, ekonomické a legislativní aspekty návrhu a provozování telekomunikačních systémů a poskytování služeb, identifikace a kvantifikace performačních parametrů hierarchicky uspořádaných telekomunikačních systémů, přehled a vlastnosti dedikovaných telekomunikačních systémů používaných pro dopravní aplikace v rámci řešení ve Smart Cities.

Požadavky:

Bakalářské studiu na technické univerzitě ekvivaletní rosahem a zaměřením ČVUT FD.

Osnova přednášek:

1.Telekomunikační systémy jako součásti kybernetické infrastruktury

2.Základní pojmy a uspořádání telekomunikačních sítí (telekomunikační sítě a služby, telekomunikační sítě, spojové/paketové principy, fyzická přenosová vrstva, kódování, modulace, hierarchie sítí)

3.Páteřní a přístupové telekomunikační systémy, (páteřní řešení, terestrické přístupové sítě),

4.Datové systémy (RM OSI a TCP/IP, TCP/IP a jeho úloha v telekomunikacích, protokol Ethernet, geneze a jeho současná úloha v telekomunikacích, datové telekomunikační služby s řízenou kvalitou, VPN, Internet/Intranet/Extranet,

5.Bezdrátové přístupové systémy (WiFi)

6.Mobilní telekomunikační sítě a služby, jednotlivé generace, stav oboru a vývojové trendy

7.Telekomunikační řešení pro chytrá města a dopravní systémy

Osnova cvičení:

1.Na seminářích jsou diskutovány praktické případy užití probíraných telekomunikačních technologií a principů.

2.Studenti realizují 2 laboratorní úlohy zaměřené na praktické ověření probíraných znalostí.

•První úloha je z oblasti Ethernetu a strukturované kabeláže,

•.druhá úloha se týká IP sítí, WiFi technologií a používání diagnostických nástrojů.

3.Studenti se zúčastní exkurze do laboratoře Certilab

Cíle studia:

Pochopení úlohy telekomunikačních systémů v kybernetických infrastrukturách SC, vazby mezi parametry telco sítí a služeb, řízení kvality telekomunikačních služeb, specifické požadavky na telekomunikační služby pro dopravní aplikace, specificky pro SC, technické, legislativní a ekonomické aspekty návrhu a poskytování telco služeb pro SC.

Studijní materiály:

MS PP presentation, Zelinka,T., Svítek, M.: Telekomunikační řešení pro informační systémy síťových odvětví, Grada 2009, ISBN 978-80-247-3232-9,

Jirovsky, V., Novak, M., Svitek, M., Votruba, Z., Zelinka, T.,: Transport Telematics – Systemic View. Edited by Tomas Zelinka. WSEAS press, Athens 2013, ISBN: 978-1-61804-144-9,

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6830206.html