Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Project Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PJMG-E KZ 2 2P+0C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Základní termíny řízení projektů, standardy projektového řízení, organizační struktury a procesy v projektovém řízení, životní cyklus projektu, analýza rizik, projekty dopravní infrastruktury a jejich specifika, studie proveditelnosti a CBA, hodnocení projektu, PPP projekty.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy a principy projektového řízení.

Studijní materiály:

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - Fourth edition. Pennsylvania: PMI, 2008. ISBN 978-1-933890-51-7

Managing Successful Projects with PRINCE2® 2017 Edition. The Stationery Office Books, 2017, ISBN 9780113315338

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6830806.html