Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Meteorologie 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21MET2 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Iveta Kameníková
Cvičící:
Iveta Kameníková
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Klimatické zóny, tropická klimatologie, meteorologické situace středních šířek. Námraza, turbulence, střih větru, bouřky, tornáda, let ve stratosféře, horské oblasti, jevy, snižující dohlednost. Pozorování, meteorologické mapy, důležité informace pro plánování letů.

Požadavky:

Docházka - Omluveny jsou maximálně dvě neúčasti na přednášce a cvičení. Třetí neúčast je možné nahradit vypracováním kvalitní semestrální práce na zadané téma, v rozsahu 10 normostran formátu A4. Práce musí zahrnovat titulek, obsah a seznam zdrojů. Toto nahrazení musí schválit vyučující.

V případě odpadnutí (a nenahrazení) přednášky ze strany vyučujícího (vyšší moc, svátek) mohou studenti tuto „absenci“ nahradit taktéž formou semestrální práce.

Úkoly v semestru - V průběhu semestru vypracuje každý student celkem 4 cvičení na zadané téma v rozsahu 2 normostran formátu A4, na zadané téma, určené a schválené vyučujícím.

Semestrální práce - V průběhu semestru vypracuje každý student jednu práci v rozsahu 5 normostran formátu A4 na zadané téma, kterou bude prezentovat na cvičení. Práce musí zahrnovat titulek, obsah a seznam zdrojů.

Formát zápočtu - Zápočtový test v rozsahu 60 otázek s minimální úspěšností 75%, odpovědi typu: a.), b.), c.), d). Pouze jedna správná odpověď na danou otázku.

Formát zkoušky - Zkouška je ústní, 5 otázek, samostatná příprava v rozsahu 12 min, ústní popis zadaných otázek, doplňující otázky zkoušejícího (v rozsahu obou semestrů) k prokázání pochopení probrané látky.

Další důležité informace - NIL.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základy klimatologie, podstatou a projevy nebezpečných jevů v atmosféře a systémem distribuce meteorologických informací. Zabezpečit vysokoškolsky připravené odborníky pro práci u leteckých společností.

Studijní materiály:

Karel Krška a spol.: Meteorologie (050 00), CERM, 2006

Jeppessen: 050 Meteorology

Annex 3 „Meteorological Service for International Air Navigation

Peter. F Lester – Aviation Meteorology

Poznámka:

(obor PIL (4.sem.) - platnost akr do 23/24 , program PIL (5.sem.) - platnost od 23/24)

Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3903306.html